×

Nyheter

Detta är kandidaterna som föreslås leda studentkåren

Imorgon den 11 maj kommer kårfullmäktige hållas där det nya presidiet föreslås och röstas fram. Under våren har den intresserade fått söka tjänsterna och valberedningen har valt ut ett förslag till varje post. Presidiet innefattar ordförande, studiesocialt ansvarig och utbildningspolitiskt ansvarig. Även chefredaktör för studenttidningen kommer väljas. Den som är medlem i Karlstad studentkår är välkommen att delta som åhörare på kårfullmäktige, imorgon 11 maj kl 16.00 i Fryxellsalen. Här är kandidaterna!

Ordförande

Jesper Holmgård, 21 år.

Utbildning: För tillfället studerar jag mitt andra år till samhällsplanerare med inriktning kulturgeografi.

Erfarenhet av studentkåren:
Under min tid som student på universitet har jag varit medlem i studentkåren och uppskattar kårens arbete för Karlstads studenter. Jag anser att studentkåren har en stor potential att bli bättre och stötta upp våra fantastiska studentföreningar. Detta behövs för att få ett aktivare och bättre studentliv i Karlstad.

Varför valde du att söka denna tjänst?
Jag har valt att söka till kårordförande för att jag vill vara med att driva arbetet för en bättre studentkår och att göra studietiden här i Karlstad till studenterna roligaste tid i deras liv. Jag anser därför att det är viktigt med en kårordförande som är synlig och tillgänglig för kårens medlemmar. Tidigare har jag varit Karlstads Ungdomsfullmäktiges ordförande under delat ledarskap. Under senare år sitter jag även som vice ordförande i Moderata Ungdomsförbundet i Värmland vilket har utvecklat mig enormt. Jag tror det är viktigt att kårordföranden har erfarenheter av att vara med och leda en organisation där många olika goda idéer utvecklas. Detta skapar ett gott ledarskap. Under ett gott ledarskap kan kåren utvecklas och bli en självklar del av samhällslivet här i Karlstad.

Vad önskar du bidra med i denna position?
Jag vill vara en kårordförande som alltid tar kårens bästa i första rummet och dess fullmäktiges önskan. Jag anser därför att ordförandens egna åsikter aldrig ska styra ordförandeskapet. Jag vill vara hela kårens ordförande och lägga all min kraft på att leda det arbetet på bästa sätt. En sak jag tror att jag kommer kunna bidra med och utveckla är att göra kåren mer synlig i både media och i samhällslivet. Som uppvuxen i Karlstad anser jag att det alltid funnits ett vi och dem när det gäller när det gäller studenter och övriga stadens invånare. Går man inte på Universitetet märker man knappt av det eller studenterna. Om kåren genom dess ordförande kan bli ännu mer synlig tror jag att studentlivet blir en mer integrerad del av Karlstad och dess samhällsliv.

Foto:
Studiesocialt ansvarig

Adrian Aljumaili, 32 år.

Utbildning: Internationella affärer inriktning handel och logistik.

Erfarenhet av studentkåren:
Inte mycket, jag känner till Studentkåren mest för studentrabatten man får via medlemskapet.

Varför valde du att söka denna tjänst?
Jag blev tillfrågad att söka till posten Studiesocial ansvarig. Jag valde att söka för att jag vill veta mer om Studentkårens uppgift på Universitetet.

Vad önskar du bidra med i denna position?
Jag vill vara en resurs för att koppla samman studenterna med studentkåren, skapa gemenskap, bidra med jämställdhet. Vara transparens och få studenternas röst att bli hörd. Jag vill även kunna bidra med information om vad studentkåren står för.

Foto: Privat
Utbildningspolitiskt ansvarig

Moa Andersen, 22 år.

Utbildning:Pol.kand, inne på tredje och sista året.

Erfarenhet av studentkåren:
Jag ställde upp som listledare i kårvalet 2022 med S-studenter som vi sedan vann. Sedan dess har jag suttit i kårfullmäktige samt kårstyrelsen. Jag är även vice ordförande för kårfullmäktige, jag sitter alltså i mötespresidiet. Jag startade under året upp arbetsgruppen policy- och stadgegranskning tillsatt av KS styrelse vars uppgift var att se över kårens styrdokument för att optimera kårens arbete samt ta fram nya styrdokument om behov fanns.

I början av verksamhetsåret satt jag även med i valberedningen för studentrepresentantskap. Där vår uppgift var att få ännu fler studenter att vilja vara studentrepresentanter.

Varför valde du att söka denna tjänst?
Jag valde att söka till för att jag under 2022/2023 har varit engagerad och förtroendevald i bland annat KS fullmäktige samt KS styrelse. Under min tid som förtroendevald har jag kämpat för att införa bland annat anonyma examinationer, studiefridag efter kursavslutning/examination samt tentafria helger. Jag har även kämpat för att KAU ska vara det första universitetet i Sverige som inför gratis mensskydd på toaletterna. Mitt aktiva engagemang i kåren samt min och S-studenters vilja att förbättra för studenterna på KAU gjorde att jag vill ta nästa steg och vara en del av presidiet.

Vad önskar du bidra med i denna position?
Studenternas röst i samhället är viktigare än någonsin, den akademiska friheten hotas och vi måste stå upp för högre utbildning som vi känner till den idag. Förslag om att begränsa forskarens rätt att välja teorier, frågeställningar och metoder samt att förkorta lärosätenas styrelsers mandatperiod är något vi måste ta på största allvar. Att öka engagemanget och studenternas inflytande för att säkerställa god utbildningskvalitet är något som jag kommer att arbeta hårt för om jag får äran och förtroendet att bli utbildningspolitiskt ansvarig för Karlstad Studentkår.

Foto: privat
Chefredaktör

Isabelle Karlsson, 22 år.

Utbildning: Kommunikation och PR.

Erfarenhet av studentkåren:
Min erfarenhet av studentkåren är väl att jag dels har deltagit på många av deras evenemang, vilket har varit superkul, dels att jag skrivit för studenttidningen den här höst- och vårterminen! Annars har jag inte så mycket erfarenhet, men är taggad på att få större insikt i deras arbete om jag blir chefredaktör.

Varför valde du att söka denna tjänst?
Jag sökte till chefredaktör för Karlstad studenttidning av många olika anledningar, men främst för att jag har fått ett stort intresse för journalistik under mitt första år på kommunikation och PR-programmet. Som journalist/skribent får man alltid vara där det händer, och det älskar jag. Man träffar mycket människor man aldrig hade stött på annars, blir allmänbildad eftersom man ”tvingas” lära sig saker inom många olika områden och gör samtidigt ett viktigt jobb för samhället. Dessutom är jag en nyfiken person som tycker om utmaningar. Jag kanske inte är den stereotypiska chefredaktören, därför blir det extra kul att se vad jag kan åstadkomma!

Vad önskar du bidra med i denna position?Min största önskan i min potentiella roll som chefredaktör är att studenttidningen ska synas och höras mer. Idag är det inte alla som ens vet att det finns en studenttidning – det vill jag att det blir ändring på! Vi finns ju trots allt till för studenterna och har som mål att rapportera det som händer i Karlstads studentliv. Visionen är att bli en större redaktion och en större läsarskara – att läsa tidningen hoppas jag ska bli en rutin bland även den yngre generationen. Med engagemang i journalistik kan vi ju faktiskt göra förändring både på universitetet och ute i samhället!

Foto: privat

Toppnyheter