×

Nyheter

En lättsam stämning och långa diskussioner under valet i kårfullmäktige

Under tisdagskvällen valdes endast en av de tre presidieposter till kårstyrelsen. Josefine Rösth valdes till utbildningsansvarig, valberedningen fortsätter rekryteringen av ordförande och studiesocialt ansvarig. Foto:

Kåren gick till val under tisdagskvällen där en lättsam stämning, pizzabuffé, beslutstaganden och långa diskussioner infanns. Ett kårval på universitetet är allt annat än en stel situation.

Ett kårval kan låta kantigt och formellt men en sådan känsla infinner sig inte under valet i kårfullmäktige. Med en karamellfylld mun inleder Barsha Yilmaz valet som mötesordförande. Bredvid sig sitter mötessekreterare Julia Bergmann.

Vidar Ericsson, projektledare för kårvalet, gick upp i talarstolen för att prata om valsystemet och huruvida det är ett passade koncept för Karlstads studentkår. Modellen man har idag bör ses över och är inte passande för ungdomar. Han menar att engagemanget möjligen skulle öka för kåren om valet skedde på ett mer lättsamt sätt. Vidare förklarar han att ett alternativ där man som student har möjlighet att väljas in till ett specifikt projekt, och där presidieposterna väljs direkt skulle kunna locka till ett större engagemang.

Studentkåren har i år haft ett rekordlågt engagemang gällande antal medlemmar, anmälda listor och antal röstningar i kårvalet. Av 29 lediga platser fylldes endast 18.

I skedet av att rösta fram föreslagna kandidater till kårstyrelsen blev endast en av uppdragen tillsatta. Valberedningen hade inga förslag på ny ordförande och man beslutade att fortsätta leta kandidat till detta uppdrag.

Utbildningspolitiskt ansvarig för kommande läsår blev Josefine Rösth som för andra året i rad fick uppdraget.

Vidare skulle man besluta om valnämndens förslag till studiesocialt ansvarig. Wed Salman, med bakgrund i projektplanering, presenterade sig själv och svarade på frågor i talstolen. Det resulterade i en överläggning om positionen. På grund av Weds bristande erfarenhet och engagemang av insparken, där studiesocialt ansvarig spelar en stor roll, föreslogs en vakantsättning av posten till nästa fullmäktige. Valberedningens förslag om Wed Salman till uppdraget blev efter en sluten omröstning vakantsatt och valberedningen letar vidare.

Chefredaktör för studenttidningen blev Åsa Engström, som under sommaren tar över uppdraget från nuvarande chefredaktör.

Diskussioner uppstod i salen då William Persson, representant för kristdemokratiska studentföreningen Värmland (KSF Värmland) motsatte sig kårstyrelsens förslag till att behålla medlemsavgiften som den tidigare varit. KSF förslag var att sänka medlemsavgiften med 30% för att locka till fler medlemmar i kåren. Förslaget blev starkt ifrågasatt i salen där motsättningarna handlade om bakgrunden till förslaget och om medlemsavgiften verkligen är grunden till det svaga engagemanget i kåren. Efter en sluten omröstning beslutades medlemsavgiften att vara densamma under kommande år.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter