×

Nyheter

Denny Jansson: En sorgens dag för studentlivets Karlstad

Profilbild
Tack för den här tiden, Kårhuset. Foto: Akademiska hus
Chefredaktör Denny Jansson skriver att det är en sorgens dag när studentkåren lägger ner Kårhusets verksamhet.
Signerat

Så kom beskedet att Karlstad Studentkår väljer att lägga ner kårhuset efter bara drygt ett års verksamhet. Ett år som på flera olika sätt satt guldkant på och skapat mervärde i studentlivets Karlstad. Dels genom att kårhuset möjliggjort för skapandet av en mötesplats för studenter vid sidan av studierna, dels genom möjligheten att utveckla studentlivet till det än bättre. Beskedet är således tråkigt både eftersom det innebär att en av studenter uppskattad mötesplats avvecklas och att alternativen som riktar sig specifikt till studenter blir färre.

Det är på ett sätt talande för tiden att ett bristande engagemang är en av anledningarna till att studentkåren avvecklar kårhuset. Delvis eftersom en verksamhet som ett kårhus, en mötesplats för och av studenter, förutsätter just att det finns engagerade studenter som är med och driver samt utvecklar studentlivet framåt. Möjligen kan det vara så att det engagemang som är nödvändigt saknas bland Karlstads studenter just för att tillfället inte är det rätta. Det finns mycket annat i studentlivet som lockar intresse där ett arbetspass på kårhuset inte klarat av en sådan konkurrens. Å andra sidan är det just ett sådant engagemang som krävs för att möjliggöra en sådan mötesplats för och av studenter som kårhuset har varit under det gångna året.

Möjligen är det så att tiden inte varit rätt för att ha ett kårhus i Karlstad.

Möjligen är det så att tiden inte varit rätt för att ha ett kårhus i Karlstad. Trots stora visioner om kårhusets framtida verksamhet och uppskattade invigning för lite drygt ett år sedan, är det möjligt att insatsen som krävs för att hålla kårhuset igång, både vad beträffar antalet besökande studenter men också engagemanget för att delta i verksamheten, inte på långa vägar motsvarat det behov som har funnits.

Även om beskedet att avveckla kårhuset är ett tråkigt besked för studentlivets utveckling är det samtidigt positivt att Karlstad Studentkår tar ansvar för en verksamhet som inte klarar av att bära sina egna kostnader. Studentkårens ekonomiska medel bör gå till de ändamål som medlemmarna dels har behov av, dels visar intresse för. I detta har kårhuset, alldeles oavsett det goda syftet, inte visat sig tillräckligt uppskattat bland medlemmarna vilket är synd, men också talande. Möjligen kan det vara så att Karlstad 2018 inte är redo för ett kårhus, men att studentlivets Karlstad i framtiden visar både behov, förutsättningar och möjlighet att klara av att bedriva en verksamhet som ett kårhus.

Denny Jansson är chefredaktör och ansvarig utgivare för Karlstads studenttidning.

Detta är en opinionstext där skribenten svarar för åsikter i artikeln. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter