×

Nyheter

Färre andel unga börjar studera på högskolan

Färre andel unga påbörjar en högskoleutbildning. Arkivbild från terminsstarten 2017. Foto: Denny Jansson
Allt färre unga börjar studera på högskolan direkt efter gymnasiet samtidigt som det finns stora regionala skillnader i landet.

Det är Universitetskanslerämbetet, UKÄ, som analyserat rekryteringen till högre utbildning baserat på antagningsstatistik till landets lärosäten.

Bland personer födda 1998 hade 13 procent påbörjat en högskoleutbildning senast vid 19 års ålder, vilket är den lägst nivån hittills bland personer födda på 1990-talet. För personer födda år 1990 är motsvarande siffra 15 procent, vilket också är den högsta nivån för personer födda på 1990-talet.

– UKÄ gör den här analysen varje år. Nytt för i år är att vi även har undersökt hur andelen med grundläggande behörighet för högskolestudier från gymnasieskolan skiljer sig åt för de grupper vi studerar. Vi ville se om skillnaderna har sin utgångspunkt redan i gymnasieskolan, men det visade sig att det inte fanns något tydligt samband. Variationen i andelen med grundläggande behörighet är istället betydligt mindre än variationen av andelen som påbörjar högskolestudier, säger Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ.

Analysen visar även att det är stor regional skillnad på övergången mellan gymnasieskolan och högskoleutbildning. I Stockholms län är andelen unga med grundläggande behörighet som också påbörjar en högskoleutbildning störst med 71 procent. Minst är övergången i Gotlands län där 48 procent av ungdomarna med grundläggande behörighet som påbörjar en högskoleutbildning.

– Skillnaden mellan andelen som har grundläggande behörighet för högskoleutbildning är inte särskilt stor om man jämför länsvis, enbart åtta procentenheter. Variationen är betydligt större när vi tittar på hur många av dessa som påbörjar högskolestudier. Där skiljer det hela 23 procentenheter mellan länen. Det är alltså tydligt att unga i många regioner inte påbörjar högskolestudier, trots att de har behörighet, säger Sofia Berlin Kolm.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter