×

Nyheter

Färre studentfall än vanligt – trots fler fall i disciplinnämnden

Foto: Denny Jansson

Sena resultat på tentor, oro när salstentor blivit digitala hemtentor och sviktande motivation till studier.

Övergången till distansundervisning kom att ge andra – och färre – studentfall än vanligt. Det står klart när studentkårens studentombud summerar läget efter vårterminen slut.

Den 18 mars gick Karlstads universitet, liksom landets övriga lärosäten, över till distansundervisning, något som kom att bli påtagligt för Juval Pruitt som är studentombud på Karlstad Studentkår.

– När universitetet ställde om till distansundervisning gjordes det mitt under pågående tentamensperiod, en period då många kurser avslutas och det normalt är många tentor som skrivs. Omställningen gjorde att flera tentor ställdes in eller flyttades med kort varsel samt att många tentor hastigt gjordes om till hemtentor. Det skapade en del problem för studenter. Strax innan beslutet fanns det också en del farhågor från studenter om att delta på salstentor, berättar Juval Pruitt, studentombud på Karlstad Studentkår.

Juval Pruitt arbetar som studentombud på Karlstad Studentkår. Arkivbild. Foto: Denny Jansson

Tiden efter övergången till distansundervisning kom dock antalet studentfall att minska markant jämfört med tidigare år, och där de fall som kom in framför allt handlade om svårighetsgraden på de hemtentor som ersatte salstentorna.

– Många studenter upplevde att de hemtentor som ersatte salstentorna var orimligt svåra. En del andra ärenden handlade om rättningen av de tentor som skrevs tidigare i mars, säger Juval Pruitt.

Något som stuckit ut särskilt i de fall som Juval Pruitt hanterat under den gångna våren har framför allt berört formen för distansundervisning, där han upplever att många studenter att deras utbildning fått lägre kvalitet.

– Många studenter upplever att de tappat motivation och lust till studierna när den sker på distans samtidigt som de upplever att deras utbildningskvalitet har minskat. Det kan i många fall vara förståeligt, och är samtidigt något som universitetet behöver dra lärdom av.  Jag upplever att studenter har varit väldigt förstående för problem som uppstått under pandemin och man har från universitetets sida varit väldigt hjälpsam och försökt att försöka hitta olika lösningar.

Två andra problem som fått många studenter att vända sig till studentkårens studentombud under våren berör verksamhetsförlagd utbildning och plagiat på hemtentor.

– Under maj månad hörde flera studenter av sig med frågor om sin VFU. De flesta studenter som varit ute på VFU under pandemin har dock kunnat genomföra den till stora delar, även om vissa moment kan ha ersatts mot teoretiska moment. Det är främst på sjuksköterskeprogrammen studenter har haft problem med sin VFU, men där har programmet och institutionen jobbat hårt för att hitta lösningar som inneburit att vissa utbildningsmoment och praktik fått senareläggas, säger Juval Pruitt.

Och fortsätter:

– Inför slutet av terminen tog vi på Karlstad Studentkår tillsammans med disciplinnämnden och kommunikationsavdelningen fram ett videoklipp med tips om hur man undviker plagiat och fusk för att minska antalet studentfall som går till disciplinnämnden. Detta sedan vi under pandemin har kunnat se att antalet fall i disciplinnämnden ökat kraftigt, vilket till stor del beror på att antalet hemtentor och olika former av distansexaminationer har ökat. Det är viktigt att på olika sätt försöka motverka det. 

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter