×

Nyheter

Flera nya utbildningar att söka inför hösten

Foto: Linn Malmén
I höst startar flera nya utbildningar på Karlstads universitet. Bland dem ett kandidatprogram i datavetenskap och masterprogram i historia.

Ett av höstens nya program är masterprogrammet i geomediastudier som riktar in sig på medier, mobilitet och rumslig planering. Programmet omfattar 120 högskolepoäng och kan sökas av studenter som har en kandidatexamen i kulturgeografi eller medie- och kommunikationsvetenskap.

Två andra program som startar i höst är masterprogrammen i historia respektive statsvetenskap. Programmet i historia är inriktat på teoretiska och metodologiska kunskaper inom kulturhistoria och har en specifik inriktning mot kulturarv och historiebruk. Programmet i statsvetenskap är inriktat på fördjupning av politikvetenskapliga begrepp, analysinriktningar och teoritraditioner.

Nytt inför årets hösttermin är det nya kandidatprogrammet i datavetenskap som omfattar 180 högskolepoäng. Till skillnad från ingengjörsprogrammen innehåller det nya kandidatprogrammet inte några kurser i matematik samtidigt som det under programmets tredje år finns stor möjlighet att välja fördjupningsområde.

– Vi har skräddarsytt programmet för de som läst Natur- och Teknikprogrammen på gymnasiet. Vi tar till vara på mattekunskaperna därifrån och läser inte så mycket mer matte, bara det nödvändigaste. Det här är ett renodlat program för den dataintresserade, säger programledaren för det nya programmet, Tobias Pulls, programledare för det nya kandidatprogrammet i datavetenskap.

I höst startar även en ny inriktning av ämneslärarprogrammet som riktar in sig mot arbete i årskurs 7-9 och som pågår i åtta terminer och omfattar 240 högskolepoäng. Den nya inriktningen erbjuds i ämnena engelska, geografi, matematik, samhällskunskap, svenska samt idrott och hälsa.

På Musikhögskolan Ingesund erbjuds för andra året i rad Musikproduktionsprogrammet som omfattar 120 högskolepoäng och ger en konstnärlig högskoleexamen i huvudområdet musik. Programmet riktar sig till studenter som vill jobba inom musikindustrin med inriktning mot den kommersiella musikmarknaden.

– Utbildningen är tydligt förankrad i dagens musikbransch och studenterna får skriva musik och skapa musikproduktioner tillsammans med andra, samt driva och genomföra olika projekt från skapande till lansering, säger Christina Knowles, kommunikatör på fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter