×

Nyheter

Fusket ökar på landets lärosäten

Allt fler studenter stängs av för fusk vid landets lärosäten visar en ny kartläggning. Vid Karlstads universitet ökade antalet avstängda studenter från 28 till 44 mellan 2015 och 2017.

Det är Dagens Nyheter som kartlagt antalet fall av fusk och avstängningar vid landets lärosäten. Kartläggningen visar att antalet avstängningar ökat närmare 40 procent mellan 2015 och 2017.

Vid Karlstads universitet inkom under förra året 84 anmälningar om misstänkt fusk, varav 44 studenter stängdes av. 2016 inkom 61 anmälningar om misstänkt fusk och 38 studenter stängdes av. 2015 inkom 47 anmälningar och antalet avstängda studenter uppgick till 28. Hittills under 2018 har 16 studenter stängts av.

Den vanligaste formen av fusk vid landets lärosäten är plagiering och upptäcks i de flesta fallen av rättande lärare vid examinationer.

– Vi har blivit bättre på att upptäcka fuskare. Samtidigt gör teknikutvecklingen det lättare att plagiera och använda otillåtna hjälpmedel, säger Markos Stavroulakis, chefs­jurist vid Stockholms universitet till Dagens Nyheter.

Samtidigt utvecklas de tekniska hjälpmedel som lärosätena använder för att upptäcka plagiering inför framtidens teknikutveckling.

– Det pågår en kapprustning. Studenternas motivation för att ta till de metoder som behövs kommer att öka. Det driver på en utveckling mot allt mer sofistikerade plagiat, säger Jonas Lundqvist, grundarna av plagieringskontrollverktyget Urkund.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter