×

Nyheter

Fusket på universitetet fortsätter – 11 studenter avstängda

Foto: Emma Hastö

Distansundervisningen har visat sig i antalet anmälningar till disciplinnämnden. Slarv och okunskap om citering- och refereringsregler är några av de stora orsakerna.  

Nyligen rapporterade NWT om fusket på Karlstads universitet där 11 studenter blivit avstängda under senaste tiden. Thomas Bragefors, utbildningshandläggare på Karlstads universitet, menar att man sett en markant ökning av anmälningar på alla högskolor i Sverige under pandemin.

– Som student bör man ta till sig den information som avser varje examinations så man vet vad som gäller. Mycket av anmälningarna är slarv eller okunskap om regler och hur man refererar och citerar, säger Thomas.

Med återgången till campusstudier hoppas disciplinnämnden att anmälningarna kommer minska.

– Vi tror att orsaken till anmälningarna har varit att studenterna som haft distansundervisning sitter hemma själva och genomför examinationer. Där har kontakten med lärare och studiekamrater blivit lidande och mycket information kan ha gått förlorad, berättar Thomas.

En student som blivit anmäld för fusk och avstängd av disciplinnämnden har rätt att överklaga till förvaltningsrätten i Karlstad. Till varje beslut om åtgärd bifogas en besvärshänvisning. Thomas menar däremot att förvaltningsrätten i många beslut dömt till disciplinnämndens fördel, att många överklaganden avslagits.

– Men man ska som student ta vara på sin rätt att överklaga om man tror att vi beslutat om fel eller för hård åtgärd, avslutar Thomas.

Disciplinnämnden sammanträder cirka 8–9 gånger per år med utökade sammanträden vid behov. Under pandemin har man haft ett större behov av sammanträden. År 2019 fick man in 63 anmälningar, 2020 och 2021 ökade antalet till 178 anmälningar vardera år.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter