×

Nyheter

Högre bidrag lockade få till lärarstudier

Den satsning om extra studiebidrag till studenter som läser ämneslärarexamen inom vissa ämnen har lockat få studenter till lärarstudier. Det visar en undersökning gjord av Centrala studiestödsnämnden.

Det var i augusti 2015 som det högre studiebidraget infördes för studenter som läser KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, med inriktning mot matematik, naturorienterande ämnen och teknik. Syftet med det utökade bidraget har varit att minska bristen av ämneslärare.

Nu visar en uppföljning gjord av CSN att satsningen haft begränsad effekt. Mellan augusti 2015 och juli 2018 har totalt cirka 800 studenter tagit del av det högre bidraget och totalt har 17 miljoner kronor betalats ut per år under perioden.

I en enkätundersökning där de 800 studenter som nyttjat möjligheten intervjuats uppger 120 studenter att det högre bidraget var avgörande för deras val att läsa till lärare.

– Sammantaget konstaterar vi att rekryteringseffekten av det högre bidraget i det här fallet varit måttlig. En hög andel av dem som svarat säger att de skulle ha studerat även utan möjligheten att få bidraget, säger Andreas Dahlkvist, utredare hos CSN, i ett pressmeddelande på fredagen.

I juli i år utökades målgruppen för satsningen på ett högre studiebidrag för studenter på KPU. Den högre bidragsnivån lämnas numera till samtliga inriktningar inom KPU, oavsett ämne.

– Vi bedömer att den rekryterande effekten då kommer att öka. De studerande som nu får rätt till det högre bidraget är i genomsnitt yngre och fler kommer direkt från en grundutbildning, grupper som i högre grad är rekryterade av studiemedlet, säger Andreas Dahlkvist.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter