×

Nyheter

Inleder höstterminen med distansstudier

Foto: Nina Romanus/Pressbild

För studenter vid Göteborgs universitet väntar distansstudier i höst – åtminstone till och med slutet av oktober.

Hur det blir därefter och under våren 2021 är ett beslut som skjuts på framtiden.

På måndagen beslutade Göteborgs universitets rektor, Eva Wiberg, att årets hösttermin kommer att inledas på samma sätt som vårterminen avslutas; med distansstudier för studenter och hemarbete för universitetets personal, åtminstone fram till den 31 oktober.

– Universitetets interna rekommendationer utgår från ansvariga myndigheters samt regeringens och riksdagens beslut, vilket gör att vi får planera utifrån det läge vi har nu. Det innebär också att det i medarbetares och studenters planering måste finnas en beredskap för att snabbt kunna hantera nya beslut. Oavsett om det innebär en tillbakagång till ett mer normalt läge eller om vi behöver göra mer, säger Eva Wiberg i ett pressmeddelande.

Även om merparten av all undervisning kommer att fortsätta bedrivas på distans kommer undantag ges för olika examinerande och undervisande moment som förutsätter att studenter är på plats, däribland moment med estetiska, praktiska och laborativa inslag. Även verksamhetsförlagd utbildning och fältstudier är undantagna beslutet om distansförlagd utbildning.

I vissa fall kommer undantag att ges till nya studenter och till studenter som genomför sitt sista läsår. Beslutet innebär även att Göteborgs universitet inte beviljar vare sig studier eller praktik utomlands under årets hösttermin.

För de internationella studenter som antagits till Göteborgs universitet kommer tillfällig distansundervisning att erbjudas höstterminen ut.

Senast 1 september kommer man att fatta beslut om återstående del av höstterminen, och senast 1 november fattas beslut om vårterminen 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter