×

Nyheter

Universitetet kan bli nästa stopp för snabbussen – ”Ett naturligt nästa steg”

Foto: VDL/Karlstads kommun

Snabbusslinjen kan komma att förlängas – ända till universitetet. Det kan bli nästa del i Karlstads snabbussprojekt som 2021 går in i nästa fas.

– Det är ett naturligt nästa steg, säger Jesper Johansson (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland, till VF.

Det var i december förra året som Karlstadsbuss invigde det nya Karlstadsstråket mellan Stora torget och Ruds bytespunkt, en sträcka som trafikeras med svarta elbussar till skillnad från de orangea bussar som trafikerar flera av Karlstadsbuss övriga linjer.

Under de kommande åren ska Karlstadsstråket växa och tanken är att stråket ska gå från Bergvik köpcenter i väst till Kronoparken i öst. Nästa år fattar Region Värmland, som sedan årsskiftet är huvudansvarig för kollektivtrafiken i Värmland, om var stråket ska byggas vidare.

Byggstart av nästa del av Karlstadsstråket är planerad till 2021 och där det i dagsläget är mest sannolikt att stråket förlängs från Ruds bytespunkt till universitetet på Kronoparken, något som Värmlands Folkblad var först med att rapportera.

– Det är en billig sträckning att göra. Infrastrukturen finns i princip redan på plats. Det är busskurer och lite annat som ska göras, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun, till Värmlands Folkblad.

Även Jesper Johansson (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland, ställer sig positiv till en förlängning av Karlstadsstråket till universitetet.

– Då får vi möjlighet att fånga in många resande. Det är ett naturligt nästa steg i nästa steg, säger han till VF.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter