×

Nyheter

Karlstads universitet klimatgranskas – halvvägs i mål

Foto: Montage

Plats 13 av 20 – så långt ner hamnar Karlstads universitet när Klimatstudenterna nyligen släppte sin årliga rapport Climate Action Ranking. Av totalt 100 poäng tilldelades KAU 56.

Klimatstudenterna släppte nyligen sin rapport över klimatarbetet på högskolor runt om i landet. 20 högskolor rankades och Karlstads universitet hamnade på plats 13 med 56 poäng av 100 möjliga. I enlighet med Parisavtalets mål för den globala temperaturökningen har 37 svenska högskolor och universitet anslutit sig till klimatramverket, vars mål är att ligga i linje med Parisavtalet till år 2030.

Rankingen gjord av Klimatstudenterna baseras på flygutsläpp, klimatmål, handlingsplaner och måluppfyllelse. Mindre utsläppt – högre poäng. Initiativet är taget eftersom universitetens anpassning till klimatramverket inte officiellt övervakas och ska understryka lärosätenas viktiga roll i klimatomställningen.

Något som utmärker sig i rapporten är att man generellt flyger mer jämfört med tidigare år.

– Trots att detta var väntat visar det att lärosätena inte tillräckligt tagit vara på lärdomar i hur de kan göra sig mindre beroende av flyg, skriver Klimatstudenterna i sin rapport.

Karlstad universitets resultat

Rankingen baserades på tre kategorier med 30 respektive 40 procent av totala poängen. Flygutsläpp per årsarbetskraft, mål och handlingsplaner och måluppfyllelse. I måluppfyllelsen – kategorin som utgjordes av mest poäng, fick lärosätena själva bedöma hur nära de är att nå målen i tid.

Margareta Friman, biträdande rektor, kommenterar resultatet. 

– Jämfört med 2022 så har vi fått ett bättre omdöme på områdena ”handlingsplan och mål” och ”måluppfyllelse”. Jag tolkar detta som ett utfall av att vi jobbat målmedvetet med vårt miljöledningssystem, vi har bland annat fått en ny policy, mål och handlingsplaner på plats. Vi är fortfarande på en låg nivå, men jag är glad att vi har tagit steg framåt i detta viktiga arbete.

Vad behöver ni fokusera på framöver?

– Vi har tagit ett steg framåt genom att förbättra vårt miljöledningssystem. Vi har som mål att ständigt förbättra oss i klimatarbetet. Ett viktigt område, som vi noterar ökar igen efter pandemin, är våra arbetsresor. Vi följer utvecklingen noga och gör insatser för att öka det hållbara resandet på både korta och långa resor. Vi arbetar fortsatt med cykelkampanjer och cykelsystem för våra anställda, säger Margareta.

Alla granskade universitet och högskolor med resultat. Källa: Klimatstudenterna.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter