×

Nyheter

Lärarledd undervisningstid varierar stort mellan olika ämnen

Antalet lärarledd tid per vecka varierar stort mellan olika ämnen. Foto: Karlstads universitet
En svensk högskolestudent har i snitt 11 timmar lärarledd tid per vecka och den lärarledda undervisningstiden varierar stort mellan olika ämnen. Det visar en ny kartläggning från UKÄ.

Det är Universitetskanslerämbetet, UKÄ, som i en rapport har undersökt undervisningstiden inom olika ämnen på olika högskoleutbildningar. Medan en student som läser en utbildning i sociologi har sex timmar lärarledd tid i veckan uppgår motsvarande tid för en civilingenjörsstudent till 18 timmar per vecka. Genomsnittet för högskolestudenter i Sverige är elva timmar lärarledd tid i veckan.

I rapporten har UKÄ undersökt 437 scheman från 26 av landets lärosäten från åren 2007, 2014 och 2017.

– Vi ser inte att den lärarledda tiden minskat mellan 2007 och 2017. Men våra resultat stämmer väl överens med Eurostudentundersökningarna som kommit fram till att studenter i svensk högskola får minst lärarledd tid i veckan bland de undersökta länderna säger Sofia Berlin Kolm som är en av författarna till rapporten i ett pressmeddelande.

Att undervisningstiden skiljer sig mellan humaniora, samhällsvetenskap, juridik samt teologi och naturvetenskap, teknik och farmakologi menar UKÄ har bakgrund i att den statliga ersättningen är dubbelt så hög för de naturvetenskapliga utbildningarna som till de humanistiska.

I dagsläget finns ingen nedre gräns för hur få undervisningstimmar högskolestudenter måste erbjudas per vecka. Samtidigt pågår arbetet med ett nytt styr- och resurstilldelningssystem till högre utbildning där det i förarbetena finns planer på en gräns om minst nio lärarledda timmar i veckan.

– Trots detta hamnar 64 procent av kurserna inom HSTJ (de humanistiska ämnena, reds. anm.) under denna nedre gräns. Med studien vill vi lyfta frågan om vad som är tillräckligt mycket undervisning på högskolan och den statliga ersättning som krävs för att lärosätena ska kunna erbjuda studenterna detta, säger Fredrik Svensson, en av författarna till rapporten.

På Karlstad Studentkår anser man att en undre gräns bör vara 15 timmar lärarledd undervisningstid per vecka.

– Alla studenter borde få minst 15 timmar lärarledd undervisning i veckan, säger Rebecca Linderholm, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar på Karlstad Studentkår, och fortsätter:

– Det har visat sig att ju mer tid studenterna tillbringar på universitetet, desto högre resultat.

Sedan flera år tillbaka driver Sveriges förenade studentkårer, SFS, krav på att alla studenter ska få minst 15 timmar lärarledd undervisningstid per vecka, ett krav som Karlstad Studentkår ställt sig bakom.

– Vi står bakom Sveriges förenade studentkårers krav på minst 15 timmar lärarledd tid per vecka för alla studenter, säger Rebecca Linderholm.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter