×

Nyheter

Med universitetet som språngbräda

Foto: Clautidia Waked
Linus Jonsheden läste kommunikation och PR under sin tid på Karlstads universitet. I juni 2018 tog han sin examen och sedan dess jobbar han som community manager på Zynapp.

Resan vid Karlstads universitet började 2015 för Linus. Under de tre åren valde han att engagera sig i olika projekt. Bland annat var han ordförande för studentföreningen Inferno och han var också marknadsansvarig för Hotspot-mässan.

– Det finns många projekt runt utbildningen som man kan engagera sig i. Det är en bra chans att både nätverka och att få med sig mer praktisk erfarenhet, säger Linus Jonsheden.

Linus tycker visserligen att utbildningen han läste ger en bra mix av teori och praktik, men understryker också vikten av nätverkandet. Han berättar att universitetet är ett jättebra sätt att skapa kontakter för det framtida yrkeslivet.

– Att skaffa bra kontakter redan på universitetet kan ge fördelar längre fram och det är därför klokt att engagera sig i något utanför utbildningen om man känner för det.

”Learning by doing”
Även om utbildningen och projekten gav Linus en bra grund inför yrkeslivet menar han att mycket av erfarenheten och lärdomarna kommer när man väl börjar arbeta. Hans arbete som community manager handlar mer eller mindre om att bygga Zynapps kommunikation. Han sköter också de sociala medierna och kommunicerar således utåt mot kunderna.

– När man väl börjar jobba så blir det mycket ”learning by doing”. Man får lära sig allteftersom. Däremot ger universitetet dig verktygen för att förstå varför saker är som de är. Du förstår varför du ska göra på ett visst sätt i en specifik situation. Du får ett helhetsperspektiv.

Nätverkandet är A och O
Det enda Linus önskar att han gjort annorlunda under sin tid vid Karlstads universitet är att ha läst någon extrakurs för att få kontakt med andra program och studenter som läser annat än vad han själv gör.

– Jag är väldigt nöjd med min tid vid Karlstads universitet.  Men att ha fler kontakter inom andra områden är aldrig dåligt och det är det jag känner att exempelvis en extrakurs kunnat ge mig. I yrkeslivet kan det vara jätteviktigt att ha kontakter inom andra områden, menar Linus.

Han vill också skicka med andra studenter att även de ska våga nätverka. Men han säger också att det kräver att man kan se sina egna begränsningar.

– Du måste kunna se andras kompetenser och samtidigt förstå att du själv inte kan vara bäst på allt. På vissa områden finns det de som kan mer och det är inget fel med det, utan det är bara så det är. Kan man dra nytta av varandras kompetenser så har man mycket vunnet.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter