×

Nyheter

Miljoner till universitetet

Handelshögskolan vid Karlstads universitet ska med stöd från Konkurrensverket studera redovisningens betydelse vid upphandling.

Små företag hävdar sig ofta mindre vid offentliga upphandlingar än större företag på grund av redovisningsnormer. Konkurrensverket skjuter därför till 1,5 miljoner kronor till ett flerårigt projekt på Forum på redovisning vid Karlstads universitet.

– Det saknas i stort sett forskning om redovisningens betydelse vid upphandlingar i Sverige. Det har hittills varit en vit fläck på kartan, något som vi hoppas kunna råda bot på, säger Stefan Olsson, professor i finansrätt, Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

I Sverige finns olika redovisningsnormer beroende på företagets storlek vilket kan göra att mindre företag hävdar sig på andra sätt i en offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling möjliggör även för att ställa krav på en viss ekonomisk eller finansiell ställning på de företag som lämnar anbud.

Syftet med det nya projektet är att undersöka i vilken utsträckning som dagens redovisningsnormer påverkar den ekonomiska och finansiella ställning ett företag kan visa.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter