×

Nyheter

Nu ska studenthälsovården kartläggas

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Fler studenter ska må bra under studetiden.

Det är målet med den kartläggning av lärosätenas arbete med studenthälsovård som regeringen nu har gett UKÄ i uppdrag att göra.

I en rapport som Folkhälsomyndigheten presenterade i september förra året uppgav varannan student att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. Bland jämnåriga, yrkesarbetande ungdomar uppgav var tredje ungdom att de har samma besvär.

Nu har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur de svenska lärosätena arbetar med studenthälsovård utifrån de krav som finns i högskoleförordningen.

– Studenthälsovården har en viktig roll i att preventivt främja studenternas hälsa. Att vidta åtgärder för att minska den psykiska ohälsan är en central fråga för mig och regeringen. Nu får UKÄ detta uppdrag så att regeringen får ytterligare underlag i det fortsatta arbetet med att vidta åtgärder för att främja studenters fysiska och psykiska hälsa, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

UKÄ ska redovisa resultatet av kartläggningen senast sista december nästa år.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter