×

Nyheter

Nytt transportmedel ska göra det enklare att ta sig till universitetet

Foto: Montage

Från och med i höst blir det enklare för dig som cyklar eller går till universitetsområdet på Kronoparken när ett nytt färdmedel gör premiär.

Snart tas första spadtaget i projektet som syftar till att göra Karlstads universitetet till ett mer modernt lärosäte där friskvård står i fokus.

För att följa med i den senaste tidens träningsutveckling pågår sedan förra året ett arbete med att se över möjligheterna till friskvård för såväl studenter som personal vid Karlstads universitet. I arbetet ingår bland annat att skapa fler träningsytor vid universitetsområdet, där området utanför hus 21 är en av flera delar i det nya projektet.

Tidigt i projektet identifierades ett flertal flaskhalsar i form av olika områden som ansågs stå i behov av nya, moderna lösningar för att man ska kunna genomföra projektet. Uppförsbacken på Sommargatan identifierades som en av dessa flaskhalsar, och där det nu väntar stora förändringar.

– Där tar vi inom kort första spadtaget i vad som närmast kan beskrivas som ett slags blandning mellan rulltrappa och tunnelbana, häftigt väl? säger Ulla von Trapp, som är projektledare för projektet.

Och fortsätter:

– Det blir en underjordisk tunnel där vi installerar en rulltrappa för studenter och personal som annars skulle cykla eller gå uppför den där jobbiga backen på Sommargatan. Vid universitetet bygger vi en underjordisk station under den gamla huvudentrén med en sådan där klassisk tunnelbaneskylt.

Enligt Ulla von Trapp har det nya tilltaget tagits emot väl av både personal av studenter.

– Det har tagits emot särskilt väl av flera som varje morgon ger sig i kast med att cykla uppför backen, men som av olika anledningar inte kan fullfölja det tappra försöket att cykla uppför hela backen. Vid startpunkten, ungefär i höjd med Telias anläggning, byggs en stor cykelparkering så att man därifrån kan ta rulltrappan upp till universitetet, säger Ulla von Trapp.

Att valet föll på en rulltrappa var enkelt, menar Ulla von Trapp:

– Detta är ett första steg där vi nu skapar förutsättningar för om kommunen någon gång skulle vilja ersätta eller komplettera de där orangea bussarna med något mer modernt färdmedel. Där tänker vi att universitetet går först i ledet och visar riktningen, för här finns från och med i höst väldigt goda förutsättningar för att bygga ett nytt nätverk av underjordiska stationer.

Hur ska ni hinna bygga en underjordisk station fram tills augusti?
– Det är ingen fara, förutom en upphandlad byggentreprenör har vi ett antal studenter som skriver sitt examensarbete just om detta. Där har vi även tagit hjälp av ett antal studenter som i förväg gjord de nödvändiga uträkningar som behövs.

Ulla von Trapp utesluter inte att det framöver även kan bli aktuellt med en utbyggnad av tunnelsystemet, bland annat till Campus Futurum och till Forrest Hill.

– Vi vore inget utan våra studenter, så att göra det enklare för dem att ta sig till universitetet samtidigt som de har möjlighet att röra på sig är ett prioriterat projekt.

April, april! Denna artikel är ett aprilskämt från Karlstads studenttidning 1 april 2020.

Toppnyheter