×

Nyheter

Paneldebatt om Generativ AI på Karlstads universitet: ”Glädjen att leva minskar”

Foto:

Sedan universitetsledningen välkomnat generativ AI som verktyg i studierna har studenter och medarbetare ifrågasatt universitets positiva inställning. I början på veckan hölls en paneldebatt i Lagerlöfsalen gällande generativ Ai och dess integration i akademiska studier på universitet.  

– Vi ska närma oss AI med en kritisk nyfikenhet, säger Margareta Friman, prorektor vid Karlstad universitet.

Har universitet en för positiv inställning till generativ artificiell intelligens – det diskuterades i paneldebatten under måndagen på universitet. Paneldebatten var även tillgänglig via zoom. Men på plats i Lagerlöfsalen klockan 13:15 var flera studenter och lika många medarbetare. 

– Jag ser att generativ ai skulle kunna ge en möjlighet för studenter till en lite mer anpassad och kanske individualiserad inlärning, säger Margareta Friman, prorektor vid Karlstad universitet.

I mars lanserade universitets ledning den nya resan med generativ AI. Sedan dess har studenter fått möjligheten att använda verktyget Microsoft Copilot som hjälpmedel i studierna. Universitetsbiblioteket håller i workshops varje torsdag för att lära studenterna hur man kan använda verktyget i studierna.

– Högre utbildning bör ta del av det som händer därute men också leda utvecklingen inom många specialområden. Det här ställer stora krav på oss att integrera AI på ett meningsfullt sätt i både utbildning och forskning, säger Margareta Friman.

Lagerlöfsalen under debatten

Utöver prorektorn deltog bland annat lektorerna Matthias Beckerle och Karin Thörne i samtalet. De delade synen att integrationen av AI på universitet är oundviklig.

– Vi kan inte undvika AI, så om det handlar om att vara positiv eller negativ väljer jag att vara positiv. Om vi använder det rätt kommer det vara ett bra verktyg och göra alla våra liv bättre, säger Matthias Beckerle, lektor i datavetenskap vid Karlstad universitet.

Som universitetslektor och Högskolepedagogisk utvecklingsledare på UPE, universitetspedagogiska enheten, har Karin Thörne tidigare hållit i workshops inom Generativ AI.

– Vi ska inte tro att vi kan fortsätta som förut och tro att våra studenter kommer skriva uppsatser som det alltid har gjort och inte använda AI verktyg. Det har vi ingen möjlighet att kontrollera, säger Karin Thörne.

Lektorerna förklarar därför genom paneldebatten att det är viktigt för alla, lärare som studenter, att förstå verktyget.

Generativ Ai hotar kunskapen 

En av paneldeltagarna tillförde en kritisk syn på AI under debattens gång. Enligt honom hotar verktyget trovärdigheten för vår kunskap i allmänhet men också människans utveckling och välmående. 

– AI arbetar från en sannolikhetsprincip. Den redogör inte direkt för fakta och primärkällor utan producerar text som är potentiellt trovärdig, säger Kristian Petrov, docent i idéhistoria vid Karlstad universitet.

Petrov menar att den vetenskapliga nedskräpningen kommer öka i samband med introduktionen av Generativ AI.

– Att vara människa innebär att utveckla sin förmåga att tänka, kommunicera och skapa. Om den här förmågan allt mer övertas av någon utomstående riskerar man att förlora sig själv och glädjen att leva minskar, säger Kristian Petrov.

Han är kritisk till hur Generativ Ai ersätter studenternas förmågor och anser att ett brett införande på universitet, kan begränsa deras kognitiva utveckling. 

– Det finns en risk att man blir för bekväm, orkar man göra jobbet när man väl tryckt på en knapp, säger han.

Panelsamtalet var en viktig del i universitetets kritiska förhållningssätt emot Generativ AI. 

Läs mer om hur du som student får använda AI: https://www.kau.se/student/meny/it-stod/tjanster/ai-verktyg-microsoft-copilot

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter