×

Nyheter

Prata om högt och lågt på universitetets filosofiska café: “Vi röstar fram ett diskussionsämne”

Foto: Disa Molin

Från det breda till det smala, och det stora till det lilla. 

På Filosofiskt café för studenter, som äger rum varje tisdag på universitetet, är det just så samtalen brukar se ut. Tanken är att diskutera livets alla frågor tillsammans med andra studenter.

– Vissa kommer för det sociala och vissa för det kunskapsprövande, säger Viktor Andersson som är en av de ansvariga för träffarna.

På universitetet finns ett flertal mötesplatser för studenter som vill samtala och få nya bekantskaper. 

En av mötesplatserna som anordnas av Karlstad Studentkår och Universitetskyrkan är Filosofiskt café, som studenterna Vassia Chatzoglaki och Viktor Andersson arbetar på.

– Det filosofiska caféet är en mötesplats för folk som vill diskutera filosofiska idéer, säger Vassia Chatzoglaki och fortsätter:

– Det finns ett utvalt tema, men diskussionerna grenar ofta ut i andra diskussioner.

Från mående till miljö

Det Filosofiska caféet håller till i 3C300, ett grupprum utanför Studenthälsan. 

Ämnena som väljs för caféet ändras varje vecka. Det kan vara alltifrån frågor om mående och känslor, till miljö och sociala medier.

– Det är en idé från Studenthälsan i grund och botten, som vi nu driver vidare, säger Viktor Andersson.

Under träffarna, som sker varje tisdag fram till den 6 december, bjuds det på kaffe och fika till deltagarna.

Vad uppskattar deltagarna mest med caféet?

– Många tycker om att utmana idéer de har och diskutera med andra. Andra uppskattar nog mest att det är en plats för att prata och umgås, berättar Viktor Andersson.

– Man har olika idéer om saker och hur olika personer ser på världen, fortsätter Vassia Chatzoglaki.

Filosofiska caféet har en egen Facebookgrupp för deltagare där man kan rösta på diskussionsämne för nästa filosofiska möte.

Läs mer: www.kau.se

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter