×

Nyheter

Psykologprogrammet kräver högst meritvärde – förskollärare minst

Foto: Pixabay

I dagarna har 279 364 personer antagits till en högskoleutbildning.

Hur höga betyg som krävs för de olika utbildningarna varierar kraftigt – för en del utbildningar krävs högsta betyg medan andra utbildning inte ens kräver godkänt i alla ämnen.

I torsdags publicerades antagningsbeskeden för höstterminen och totalt har 279 364 personer antagits till en utbildning i höst. Av antagningsstatistiken framgår hur höga gymnasiebetyg som krävs för att komma in på en utbildning – en siffra som varierar kraftigt mellan olika utbildningar på olika lärosäten runt om i landet.

Betyget A eller MVG, enligt det gamla systemet, ger meritvärde 20 medan betyget E eller G, enligt det gamla systemet, ger meritvärde 10. Det högsta meritvärdet som går att få är emellertid 22,5 eftersom 2,5 poäng ges för avancerade studier i moderna språk, engelska och matematik.

Utbildningarna som krävde högst betyg

När antagningsstatistiken inför årets hösttermin summeras nationellt hamnar psykologprogrammet i topp över de utbildningar som kräver högst betyg. För att antas till programmet krävs 22,5 i meritvärde vid Stockholms universitet, 22,19 vid Göteborgs universitet samt 22,1 vid Uppsala universitet. Vid Karlstads universitet krävdes 21,03 i meritvärde i år.

På andra plats hamnar det fem och ett halvt år långa läkarprogrammet. För att antas till programmet krävs 22,4 i meritvärde vid Karolinska institutet, 22,14 vid Lunds universitet samt 22,1 vid Uppsala universitet.

På tredje plats hittas det fem år långa civilingenjörsprogrammet med inriktning mot teknisk fysik. Vid Kungliga Tekniska Högskolan krävs 22,27 i meritvärde för att antas till programmet, 21,25 vid Lunds universitet samt 20 vid Chalmers. Vid Karlstads universitet krävs 13,19 i meritvärde för att antas i år.

På fjärde plats hamnar det fem år långa arkitektprogrammet. Vid Chalmers krävdes 21,98 i meritvärde för att antas i år, 21,88 vid Lunds universitet samt 21,51 vid Kungliga Tekniska Högskolan.

På femte plats över de utbildningar som kräver högst betyg hittas det fem år långa civilingenjörsprogrammet med inriktning mot industriell ekonomi. För att antas i år krävdes 21,9 i meritvärde vid Lunds universitet, 21,5 vid Chalmers och 21,5 vid Kungliga Tekniska Högskolan. Vid Karlstads universitet krävdes 17,71 för att antas i år.

Utbildningarna som krävde lägst betyg

Summeras antagningsstatistiken inför året hösttermin på motsatt sätt – med de utbildningar som krävde lägst betyg – hamnar det tre och ett halvt år långa förskollärarprogrammet i topp. För att antas till programmet krävs 7,6 i meritvärde vid Linnéuniversitetet, 8,6 vid Uppsala universitet samt 9,2 vid Högskolan i Borås. Vid Karlstads universitet är siffran något högre, där 10,8 krävdes för att bli antagen i år.

På andra plats hamnar det fem år långa ämneslärarprogrammet. För att antas i år krävdes 7,88 vid Umeå universitet för inriktningen mot svenska, 9,9 vid Högskolan i Gävle för inriktning mot religion samt 10,6 vid Linköpings universitet med inriktning mot svenska. Vid Karlstads universitet krävdes 10,65 för att bli antagen till inriktningen mot matematik, 10,72 för inriktningen mot svenska samt 10,93 för inriktningen mot historia.

På tredje plats hamnar det tre år långa programmet människa-kultur-religionsprogrammet som enbart hittas vid Högskolan i Gävle. För att bli antagen krävdes 8,1 i meritvärde.

På fjärde plats hamnar det tre år långa idrottsvetarprogrammet. För att bli antagen i år krävdes 8,3 i meritvärde vid Linnéuniversitetet, 9,43 vid Högskolan i Gävle samt 11,2 vid Göteborgs universitet. För utbildningen vid Karlstads universitet krävdes 12,79 i meritvärde för att bli antagen.

På femte plats över de utbildningar som kräver lägst betyg hittas den tre år långa grundlärarutbildningen som finns i inriktning mot fritidshem (som saknas vid Karlstads universitet), förskoleklass och årskurs tre samt årskurs fyra till sex. För att antas i år krävdes 8,3 i meritvärde för inriktningen mot fritidshem vid Högskolan Väst, 9,89 vid Uppsala universitet för inriktningen mot förskoleklass och årskurs tre och 9,9 vid Linköpings universitet för inriktningen mot fritidshem. Vid Karlstads universitet krävdes 10,26 i meritvärde för att antas till inriktningen mot förskoleklass och årskurs tre samt 12,45 för inriktningen mot årskurs fyra till sex.

Utbildningarna vid Karlstads universitet

Listas utbildningarna vid Karlstads universitet efter hur högt meritvärde som krävs för att bli antagen ser listan något annorlunda ut jämfört med de nationella siffrorna.

De utbildningar vid Karlstads universitet som krävde högst meritvärde:
1. Matematikprogrammet 21,98
2. Psykologprogrammet 21,03
3. Juristprogrammet 20,10
4. Socionomprogrammet 19,27
5. IT, projektledning, och affärssystem 17,96

De utbildningar vid Karlstads universitet som krävde lägst meritvärde:
1. Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs ett till tre 10,26
2. Ämneslärarprogrammet inriktning matematik 10,65
3. Förskollärarprogrammet 10,80
3. Ämneslärarprogrammet inriktning svenska 10,93
4. Turismprogrammet 11,15
5. Ämneslärarprogrammet inriktning historia 11,18

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter