×

Nyheter

Regeringen backar om högskoleförslag

Regeringen drar tillbaka sitt förslag om en lagskärpning som skulle öka kravet på universitet och högskolor att minska social snedrekrytering till högre studier.

– Vi har fått remissvar från våra universitet och högskolor och det är flera som tycker att det är ett otydligt förslag som inte tillräckligt pekar på det som är viktigast för regeringen, att det är genom en högre kvalitet i utbildningen som vi ska klara av både en breddad rekrytering och ett breddat deltagande, säger Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning till Sveriges Radio.

Regeringens förslag, att högskolor och universitet, ska främja ett brett deltagande genom att erbjuda större möjligheter till hjälp för att fler studenter ska ta ut en examen, kritiserades bland annat för att förslaget skulle riskera att sänka kvaliteten på utbildningen. Uppsala universitet menade i sin kritik att kravet på att genomgå och klara av en utbildning snarare, i och med regeringens skrotade förslag, skulle hamna på lärosätet snarare än hos studenten.

Förslaget kritiserades även eftersom regeringen inte skjuter till extra ekonomiska medel till lärosätena och att regeringen börjar i fel ände där det förs diskussioner om hur det resurstilldelningssystem som finansierar svenska universitet och högskolor är under utredning.

Och ministern stämmer in i kritiken om att regeringen börjat i fel ände:

– Vi behöver snarare börja med att först se över resurstilldelningssystemet. Därefter kan vi förstärka arbetet med breddat deltagande.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Nyheter

Toppnyheter