×

Nyheter

Sista ordet – Högskoleprovet blir av i höst

Foto: Alexander Florencio


Tidigare rapporterade studenttidningen att högskoleprovet var inställt i höst. Nu har Universitet- och högskolerådet (UHR) kommit med nya beslut om att genomföra ett prov i höst med begränsningar. Endast 27 600 och personer utan giltigt provresultat kommer att få skriva provet.

– Det är viktigt att så många som möjligt av dem som behöver högskoleprovet för att kunna söka till högskolan inför vårterminen får chans att skriva provet. Eftersom antalet platser kommer att vara begränsat är det viktigt att endast de som verkligen behöver ett provresultat anmäler sig till provet, säger Peter Honeth, som är regeringens nationella samordnare för högskoleprovet.

Nya regeringsbeslut ändrar förutsättningarna
Provresultatet förlängs från fem till åtta år och ändringen i högskoleförordningen ger UHR en möjlighet att endast tillåta personer utan giltig provresultat att skriva provet i höst. Slutligen, har det beslutats om ett tak på max 27 600 platser – en halvering från tidigare års högskoleprov.

– För att i rådande läge kunna genomföra högskoleprovet har det varit nödvändigt att begränsa antalet skrivande, säger Peter Honeth. Det är nödvändigt för att kunna genomföra provet på ett smittskyddssäkert sätt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar bland annat om att begränsa antalet provdeltagare i varje provlokal. En svårighet är att med den väldigt korta tid som står till förfogande kunna finna lämpliga lokaler och det antal provledare som krävs. Provledarna ska dessutom hinna utbildas. Begränsningarna är möjliga efter de ändringar i högskoleförordningen som regeringen fattat beslut om.

Provet kommer endast skrivas i Sverige. Normalt sett är provet tillgängligt i 120 orter men i år kommer det begränsas.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter