×

Nyheter

Snart dyrare åka buss i Karlstad

Karlstad kommun föreslår att priserna för kollektivtrafiken ska höjas.

Priserna på periodkorten föreslås i dagsläget att höjas med motsvarande 4 procent och skolkorten, för skolungdomar i grundskola och gymnasium, höjas med det dubbla – 8 procent.

Det förslag som inom kort kommer att behandlas på det politiska planet försvaras av kommunens stadsbyggnadsförvaltning som i sitt förslag skriver:

”Även med denna höjning är Karlstads 30-dagars kort prisvärt i jämförelse med andra motsvarande städers periodkort. Det privata skolkortet är mycket prisvärt med ett snittpris per dag om cirka 8,30 kronor.”

Priset på enkelbiljetter som köps i förväg föreslås i förslaget vara oförändrat medan rabatten på reskassan sänks med mellan 2 till 4 procent.

”Det innebär att rabattsatsen minskar från 20 procent till cirka 16 procent som även fortsättningsvis är en hög och bra rabatt i jämförelse med andra branschers erbjudande” skriver förvaltningen i sitt förslag.

Den möjlighet som funnits sedan en tid tillbaka för bussresenärer har varit uppskattad och ökade med drygt 100 procent under 2016. Dock föreslås att priset för dessa biljetter ska höjas mot dagens ordinarie enkelbiljett eftersom biljettköpen med kontokort ombord på bussen tar tid och inkluderar föraren i själva transaktionen.

Förslaget till nya busspriser för Karlstadsbuss innebär höjningar i kollektivtrafiken motsvarande 4 procent. Förutsatt att trafiken ökar med 3 procent beräknas förslaget på prishöjningar ge en total intäktsökning motsvarande 3,5 miljoner kronor.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Nyheter

Toppnyheter