×

Nyheter

Social bakgrund inte skälet bakom avhopp

Foto: Arkivfoto
Social bakgrund påvekar inte avhopp från svenska universitet och högskolor. Den viktigaste orsaken är istället bristande förkunskaper från gymnasiet. Det visar en ny rapport från UKÄ.

Det är i rapporten ”Tidiga avhopp från högskolan” som Universitetskanslerämbetet, UKÄ, konstaterar att låga gymnasiebetyg är den enskilt viktigaste faktorn till att studenter väljer att hoppa av en påbörjad utbildning vid universitet och högskola.

I rapporten analyserar UKÄ genomströmningen och avhopp på de tio största programmen med yrkesexamen för nybörjare från höstterminen 2012 till och med vårterminen 2014. UKÄ har tittat dels på avhopp men också studenters kvarvaro termin ett till sex.

Resultaten visar att studenters sociala bakgrund inte spelar någon roll, trots att föräldrars utbildningsnivå och uppväxtmiljö är faktorer som annars tillskrivs stor betydelse.

– Studien visar att social bakgrund inte påverkar avhopp och att breddad rekrytering därför inte har ett direkt samband med en lägre genomströmning. Om lärosätena istället rekryterar studenter med goda gymnasiebetyg från miljöer med liten erfarenhet av högskolestudier kan avhoppen snarare minska, säger Fredrik Svensson, som har skrivit rapporten tillsammans med Sofia Berlin Kolm, i ett pressmeddelande.

På flera program i högre utbildning finns dock enligt studien generella samband mellan avhopp och gymnasiebetyg, kön och ålder. Andelen som hoppar av sina studier tidigt varierar stort mellan olika program, från 8 procent på läkarprogrammet till 35 procent på ämneslärarprogrammet som ett nationellt snitt.

– Vi hoppas att studien ska leda till att skapa en ökad förståelse för vad som påverkar genomströmningen och var insatser behöver sättas in för att minska avhoppen, säger Sofia Berlin Kolm.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Nyheter

Toppnyheter