×

Nyheter

Start för nytt lärarprogram nästa höst

Foto: Linn Malmén
Höstterminen 2019 startar en ny lärarutbildning vid Karlstads universitet med inriktning mot arbete på högstadiet. Det beslutade Lärarutbildningsnämnden på sitt senaste sammanträde.

Det nya programmet erbjuder inriktning i två ämnen och erbjuds på campus med 50 platser.

– Det råder stor brist på lärare i dag och detta är ett beslut som välkomnas i regionen. Vi har inför beslutet gjort ett stort förarbete och båda fakulteterna stödjer beslutet, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningsnämnden.

Starten av det nya programmet innebär att Karlstads universitet från och med nästa höst har ett heltäckande utbildningsutbud inom lärarutbildning.

– Att vi startar upp den här utbildningen är förstås betydelsefullt både för universitet och för regionen. Nationellt sett ser söktrycket till 7-9-utbildningarna ut att ha ökat under det senaste året. Eftersom utbildningen också är kortare än ämneslärarutbildningen för gymnasiet kan det här vara en väg för de som vill snabbare ut i yrkeslivet, fortsätter Jessica Eriksson.

Programmet kommer att erbjudas i ämnena geografi, idrott och hälsa, historia, matematik, samhällskunskap, svenska samt engelska. De 50-talet platserna på det nya programmet omfördelas från ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan. Samtidigt utökas antalet platser på Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, med 50 platser.

– Vi har sett att det finns ett tydligt samband mellan låga meritvärden och avhopp. Genom att ta in färre studenter på ämneslärarutbildningen mot gymnasiet kommer de ha ett högre meritvärde och därmed ökar sannolikheten att de stannar kvar i utbildningen. Vi har också ett högt söktryck på KPU där genomströmningen är hög och genom att de får fler platser bidrar vi till att snabbare få ut fler examinerade lärare i yrkeslivet, säger Jessica Eriksson.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter