×

Nyheter

Studenter mindre nöjda med sin ekonomi

Allt färre studenter är nöjda med sin ekonomiska situation än tidigare. Det visar en ny undersökning från CSN.

Det är Centrala Studiestödsnämnden, CSN, som i en undersökning med 6 189 svarande studenter som undersökt  hur nöjda Sveriges studenter är med sin studiesituation. 65 procent av de svarande studenterna säger att de har en ganska bra eller mycket bra situation. Det är en minskning med två procentenheter jämfört med motsvarande siffra 2015.

Hos CSN konstaterar man att en lägre andel av de studerande uppger att de använder sparade medel och löneinkomster för att finansiera studierna. Det har också blivit mindre vanligt att studerande får ekonomiskt stöd från anhöriga.

– Det gör att studiemedlet tycks bli allt viktigare för de studerandes ekonomi. Trots att studiemedlet höjts de senaste åren är det osäkert om det kompenserar för att andra inkomstkällor har minskat, säger Andreas Dahlkvist, utredare vid CSN.

Knappt tre fjärdedelar av de studerande med fullt studiemedel, både bidrag och lån, uppger att studiemedlet täcker mer än 75 procent av deras levnadsomkostnader, vilket är en siffra som ökat sedan föregående undersökning.

– Det finns stora skillnader mellan olika studerandegrupper när det gäller kostnaderna. Äldre studerande och studerande med barn har ofta högre kostnader än yngre studerande, exempelvis för bostaden. De äldre gör också en mer negativ bedömning av hur långt studiemedlet räcker jämfört med dem som är yngre, säger Andreas Dahlkvist, utredare vid CSN.

43 procent av de studenter som svarat säger att de jobbar vid sidan av studierna och fyra av tio säger att arbetet påverkar studierna negativt.

– Andelen som arbetar vid sidan studierna har ökat marginellt de senaste två åren. Det vanligaste skälet att arbeta vid sidan om studierna är att skaffa sig extrapengar, 34 procent anger detta, säger Andreas Dahlkvist.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter