×

Nyheter

Tre studenter avstängda för att ha plagierat

Foto: Linn Malmén
Tre studenter har stängts av från Karlstads universitet efter att ha vilselett vid examination.

I ett av fallen rör det sig om en lärarstudent som har lämnat in ett svar på en hemtentamen som ”nästan uteslutande består av direkta citat från antingen webbsidor, läroplan eller litteratur” utan att ha refererat till dessa. Vidare konstaterar disciplinnämnden i sitt beslut att det ”inte kan ha undgått att förstå att detta var otillåtet”.

Den aktuella studenten stängs därför av i tre veckor och disciplinnämnden motiverar beslutet med att ”förseelsen är sådan att annan åtgärd än avstängning inte kan komma ifråga”.

I ett annat fall har en omvårdnadsstudent lämnat in en hemtenta som gett utslag i universitetets plagieringskontroll mot en annan students svar på samma tentamen. Enligt studenten ska de två studenterna visserligen ha haft kontakt under tentamensskrivandet, men att inga filer ska ha skickats mellan dem.

Disciplinnämnden stänger av studenten i sex veckor, bestående av de tre veckor som återstår av vårterminen samt höstterminens tre inledande veckor, för att ha vilselett vid examination. Disciplinnämnden skriver i sitt beslut att ”inlämningsuppgiften i stora textdelar är överensstämmande med de texter som tidigare lämnats in av den student som studenten haft kontakt med inför sin tentamensuppgift”.

I det tredje fallet har en student i ämnet kulturgeografi lämnat in ett svar på en tentamen som ”överensstämmer i stora delar med en annan students inlämnade texter”. Enligt disciplinnämndens protokoll har den aktuella studenten även försökt att kringgå plagieringskontrollen genom att byta ut vissa ord i det svar studenten fått från en annan student.

Den aktuella studenten stängs av från all verksamhet vid universitetet i sex veckor, de tre veckor som återstår av vårterminen samt höstterminens tre inledande veckor.

I ett fjärde fall misstänktes en student ha försökt att vilseleda vid examination genom plagiering och otillåtet samarbete. Disciplinnämnden menar dock att det inte är klarlagt att studenten uppsåtligen samarbetat med en annan student på ett otillåtet sätt, och beslutar därför att lämna ärendet utan åtgärd.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter