×

Nyheter

Två nya hedersdoktorer vid Karlstads universitet

Foto: Pressbild TCO/Sara Wallby/Karlstads universitet
Sture Nordh och Karin Sjöberg Wallby har utsetts till nya hedersdoktorer vid Karlstads universitet av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och Lärarutbildningsnämnden.

Sture Nordh, främst igenkänd som fackföreningsaktör, har utsetts till hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Nordh var ordförande i universitetsstyrelsen mellan åren 2004 och 2010 och arbetade under sin vid Karlstads universitet för att utveckla samarbetet mellan studenter, lärare och övrig personal.

– Jag är mycket överraskad, men stolt och glad. Karlstads universitet tar bland annat frågorna om livslångt lärande och samverkan med externa aktörer på allvar och arbetar för ett starkt student- och lärarinflytande, vilket är något som jag imponerades av och lärde mig mycket av under åren som styrelseordförande. Därför känns det särskilt hedrande att bli hedersdoktor vid det lärosätet, säger Sture Nordh i ett pressmeddelande.

Karin Sjöberg Wallby, lärare i matematik, har utsetts till hedersdoktor vid Lärarutbildningsnämnden. Sjöberg Wallby studerade vid dåvarande Högskolan i Karlstad och har sedan dess arbetat för att stärka matematikundervisningen vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning.

– Jag vill tacka Karlstads universitet som på detta sätt återigen uppmärksammar läraryrket med allt det viktiga arbete som dagligen pågår i klassrummen och i samarbete mellan lärare. Att diskutera undervisning och arbeta tillsammans, med kollegor på min arbetsplats och med lärare runt om i landet, har varit både lärorikt och till stor glädje i mitt yrkesliv. Jag är mycket glad och hedrad över detta erkännande av mitt arbete, där en viktig grund lades vid min lärarutbildning i Karlstad, säger Karin Sjöberg Wallby i ett pressmeddelande.

Sture Nordh och Karin Sjöberg Walllby promoveras till hedersdoktor under årets Akademiska högtid som firas vid Karlstads universitet fredag 11 oktober.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter