×

Nyheter

UKÄ kritiserar förskollärarutbildning

Foto: Linn Malmén
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, riktar efter sin granskning av förskollärarprogrammet kritik mot att utbildningen vid Karlstads universitet inte fullt ut säkerställer programmets examensmål.

UKÄ menar att förskollärarprogrammet inte fullt ut säkerställer måluppfyllelsen av examensmålen i kunskapsformen ”kunskap och förståelse”.

Samtidigt riktar UKÄ kritik mot flera självständiga arbeten, vilka man menar visar visar på bristande kunskaper inom förskolepedagogik samt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete.

– Vi strävar efter att ge våra studenter en så bra utbildning som möjligt och tar till oss av kritiken. Vi vet vilka delar vi behöver arbeta med för att vidareutveckla och förbättra förskollärarutbildningen, ett arbete som vi redan har påbörjat. Det är emellertid viktigt att även lyfta fram att vi har fått beröm för stora delar av utbildningen också, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningen, i ett pressmeddelande.

Universitet kommer framöver att tillsätta en grupp för att se över rutinerna kring handledning av examensarbeten samt arbeta för att stärka och forskningsförankra examensarbeten.

– Vi ser även över examensmålen, och hur utbildningen kan säkra att studenten uppnår dem, fortsätter Jessica Eriksson.

Samtidigt får förskollärarprogrammet beröm för ett aktivt arbete med att skapa kontaktytor mellan lärare med professionsbakgrund och studenter som UKÄ menar leder till att studenterna får nödvändigt stöd under sin verksamhetsförlagda utbildning.

Vid sidan av granskningen av förskollärarprogrammet har även grundlärarprogrammet för årskurs fyra till sex granskas, där UKÄ bedömer att utbildningen vid Karlstads universitet är tillfredställande, vilket är det högsta omdömet en utbildning kan få i en granskning av UKÄ.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter