×

Debatt

”Dags att återinföra bostadsgarantin”

Nasra Ali från S-studenter. Foto: Pressfoto
Vi vill se att fler åtgärder vidtas för att förbättra bostadssituationen för studenter i Karlstad, skriver tre representanter från S-studenter i ett debattinlägg.
Debatt

I dagarna startar höstterminen och snart är universitetssalarna
runt om i landet återigen välfyllda av studenter med ambition att
förverkliga sina yrkesdrömmar. På grund av den rådande bostadsbristen är
det dock tusentals studenter som aldrig får chansen att plugga var eller vad de vill. Detta vill Socialdemokraterna i Karlstad ändra på. Därför går vi på val på att bygga fler studentbostäder på Kronoparken och återinföra
bostadsgarantin för studenter som det moderatledda styret valt att ta bort under mandatperioden. Kommunerna klarar dock inte av  bostadsbristen själva, utan vem som leder regeringen spelar stor roll i arbetet.

I dagarna startar höstterminen och snart är universitetssalarna runt om i landet återigen välfyllda av studenter med ambition att förverkliga sina yrkesdrömmar. På grund av den rådande bostadsbristen är det dock tusentals studenter som aldrig får chansen att plugga var eller vad de vill. Detta vill Socialdemokraterna i Karlstad ändra på. Därför går vi på val på att bygga fler studentbostäder på Kronoparken och återinföra bostadsgarantin för studenter som det moderatledda styret valt att ta bort under mandatperioden. Kommunerna klarar dock inte av bostadsbristen själva, utan vem som leder regeringen spelar stor roll i arbetet.

Socialdemokraterna har under sin tid vid makten visat vägen för hur bostadspolitiken behöver vara för att studenter i framtiden ska kunna få tak över huvudet till en rimlig kostnad. Till skillnad från Moderaterna, som vill införa marknadshyror, vilket medförde att hyrorna i Finland steg med 40 procent, så har Socialdemokraterna under sin mandatperiod genomfört både regelförenklingar och reformer för att underlätta byggandet av studentbostäder. En av dessa reformer är t.ex. det utökade mandat som Akademiska hus fått för att bygga bostäder i egen regi.

Trots detta är bostadsbristen så djupt cementerad att fler åtgärder behöver vidtas snarast. S-studenter vill därför se flertalet nödvändiga reformer under nästa mandatperiod både för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och göra det billigare för studenter att bo.

1. Hyrestak för studentlägenheter
Även om fler studentlägenheter byggs så är många ofta så dyra att ingen har råd att bo i dem. Hyran för en nyproducerad lägenhet på 40 kvm ligger på ca 6 000 kronor, vilket är mer än 60 procent av månadsinkomsten för studenter. S-studenter vill därför se att hyrestak för studenter införs. En rimlig gräns är enligt oss att ungefär 30 procent av månadsinkomsten bör gå till hyra, med en övre gräns på 50 procent i nyproduktion.

2. Satsningar på kollektivboenden
För att det befintliga bostadsbeståndet ska utnyttjas mer effektivt måste det bli tryggare att dela på en bostad. Enligt nuvarande regler kan flera hyresgäster tillsammans stå på ett hyreskontrakt men är då bundna av samma kontakt gentemot hyresvärden. Skulle en hyresgäst missköta sig skulle därför de andra hyresgästerna kunna riskera att bli uppsagda från kontraktet. En lösning skulle kunna vara att införa ett förslag från Boverket, ett system med kompiskontrakt. Detta innebär att varje enskild hyresgäst då skulle ha ett personligt kontrakt med hyresvärden gällande endast en andel av bostaden.

3. Fastighetsskatt
På grund av den rådande stelheten på bostadsmarknaden behåller många äldre alldeles för stora lägenheter istället för att flytta till något mindre. Konsekvenserna blir att det befintliga bostadsbeståndet inte utnyttjas optimalt. S-studenter ser därför ett införande av en fastighetsskatt baserat på till exempel bostadens marknadsvärde som ett medel för att öka incitamenten till att flytta till en mindre bostad och på så vis skapa flyttkedjor. Fastighetsskatten skulle även ge utrymme för att på sikt kunna minska reavinstskatten.

I september avgörs det vilken bostadspolitik vi kommer att få se i Sverige. Högern vill öka segregationen och försvåra för unga att ta sig in på bostadsmarknaden genom att införa marknadshyror och sälja ut allmännyttan. Samtidigt vill vi bygga fler hyresrätter och bedriva en politik som medför att alla har möjlighet att få en egen bostad – oavsett plånbok.

Nasra Ali
Förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet

Ida Gullbrandsson
Ordförande för Karlstads Socialdemokratiska studentförening

Emma Andersson
Kommunfullmäktigekandidat i Karlstad

Detta är en argumenterande debatttext där skribenten svarar för åsikter och ställningstaganden i artikeln. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Skriv en debattartikel

Vill du skriva en debattartikel i Karlstads studenttidning eller replikera på denna debattartikel?
Läs mer och skicka in din text här.

Toppnyheter