×

Debatt

Debatt: Studentkårens sammanträden är öppna för alla – utom medlemmar

Foto:

Transparens är en viktig del av att visa en verksamhets agerande, interaktion och utveckling – och det gäller även Karlstad Studentkår. Det är inte endast väsentligt för nuvarande medlemmar att se hur vår kår tar sig till väga, interna förändringar och evenemang men även nödvändigt för att tilltala framtida studenter att gå med och vara delaktiga. I huvudfokus ska ligga de förtroendevalda som vi medlemmar har invalt för att representera oss studenter och våra intressen. Vad dessa ledamöter med mera vägnar för oss ska underrättas till kårens medlemmar.

Deltagande av studenter i kåren ska vara en självklarhet; möjligheten och rättigheten att göra så ska vara en garanti för alla. Enligt studentkårens åsiktsdokument ska studentinflytande organiseras av kåren och att ’ett aktivt studentinflytande inom den egna organisationen [studentkåren] och på universitetet’ är en självklarhet. Men vid tillfället saknas publicerad information kring när kårfullmäktige sammanträder, dess protokoll och komposition, även vilka utskotten som finns och dess komposition. Och därför är vilka rättigheter en studentmedlem är försedd med i relation till kårfullmäktigen är kanske inte tydligt för alla. À la kåren är sammanträden för kårfullmäktige ’öppna för alla medlemmar i Karlstad Studentkår’ men datum och tid ges inte till alla medlemmar av kåren utan exklusivt ledamöter och andra personer i relation till fullmäktige. Vid intresse att åskåda måste det frågas men varför kan inte det vara given information till alla kårmedlemmar? Det är enkelt att motionera och på så sätt påverka fullmäktige men varför hålls deltagande i sammanträden i skuggan?

Från min egen uppfattning ges upplysning om sammanträden i förstahand till förtroendevalda snarare än kårens medlemmar. Information om vad kårfullmäktigen gör på dessa möten och vad dessa ledamöter beslutar om verkar till stor del falla till endast dem och kårstyrelsen.

Om visionen till 2025 är att bli den ’ledande studentkåren’ och att ’göra medlemskap bli mer attraktivt’ ska ändringar tas för att göra det tydligare vad förtroendevalda gör på sammanträden:
– Senaste och gamla protokoll ska vara publicerade på kårens hemsida
– Datum, tid och plats för nästa sammanträde ska vara upplysas till medlemmar när det är fastställt
– Invalda ledamöter i fullmäktige ska vara listade
– Vilka utskott fullmäktige har och deras sammansättning ska vara listade

Gabriel Magnusson
Ordförande, Liberala Studenter Karlstad

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Profilbild

Toppnyheter