×

Debatt

Debatt: Sverige måste bli mer som Karlstad, ge studenterna tak över huvudet

Foto: S-studenterna, montage

Studentbostadsbristen skadar Sverige. Karlstad är grön-markerat i Sveriges förenade studentkårers bostadsrapport och är ett föredöme för hela vårt land. Men sanningen är att över tre av fyra studenter bor i städer med studentbostadsbrist. Det betyder att studenter har det svårt, om inte omöjligt, att finna en bostad för att kunna påbörja studier på lärosätena. Detta hämmar såväl samhället som individen som tvingas bo med ockerhyror eller tacka nej till utbildning. I längden spär detta på kompetensbristen.

Sverige har brist bland annat på sjuksköterskor, lärare och ingenjörer. För att minska bristen på samhällsbärande yrken måste fler ta steget och studera och då måste det byggas fler studentbostäder. 

Samtidigt har studenter svårt att klara ekonomin med nuvarande studiemedelsnivå om 12 052 kr i månaden. Hyran för studentbostaden är den största kostnaden och kan ligga på mellan 4 000-7 000 kr för den enskilde studenten. Med en sådan hyra är det inte lätt att ha råd med näringsrik mat eller kurslitteratur. På denna front har Karlstad något lägre hyror. Dock är det fortsatt tufft för många studenter i och med inflationen.

Vissa studenter i Sverige funderar på att hoppa av sina studier. Andra tar hjälp av sina föräldrar eller offrar pluggtimmar för att ta ett jobb vid sidan av. Den ekonomiska stressen är påtaglig bland studenter och spär på psykisk ohälsa hos en redan väldigt utsatt grupp.

Det är uppenbart att resten av Sverige har problem som måste lösas nu. För det första, det byggs för lite studentbostäder. För det andra, bostäder som är för dyra för att studenter ska ha råd att bo i dem.

För att komma till bukt med problemen kräver S-studenter tre reformer:

1. Återinfört och utvecklat investeringsstöd. De högerkonservativa såg till att avskaffa  investeringsstödet 2021, som finansierat tusentals studentbostäder de senaste åren. Det är djupt beklagligt och kommer sänka byggtakten.

2. Bostadsbidrag för alla studenter. Många studenter väljer idag bort bostadsbidrag trots att de har rätt till det. Varför? Studenter saknar ekonomisk buffert och är rädda för att bli återbetalningsskyldiga. 

3. Hyrestak för studentbostäder. Studiemedlet uppgår idag till 12 052 kr i månaden. Det är inte rimligt att ca 70% av dessa går till hyra. Vi kräver ett tak om 30%.

Samtidigt som S-studenter sitter på bra lösningar gör SD och regeringen ingenting. I höstbudgeten sänkte de skatten med 10 000 kr för Sveriges mest välbärgade och avskaffade investeringsstöden. Det är uppenbart att Jimmie och Ulf varken bryr sig om att Sverige ska få fler bostäder eller examinerade sjuksköterskor, lärare och ingenjörer.

S-studenter i Karlstad står i solidaritet med våra studentkamrater. Sverige behöver fler bostäder och ett studentliv som går ihop, inte en kass regering.

Moa Andersen, klubbordförande Karlstad

Emma Fastesson Lindgren, förbundsordförande S-studenter

Johan Ekegren, bostadspolitisk talesperson S-studenter

Emma Fastesson Lindgren, Moa Andersen och Johan Ekegren – S-studenterna.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Profilbild

Toppnyheter