×

Debatt, Opinion

Insändare: Regeringens budgetproposition slår hårt mot studenterna

Foto: Moa Andersen och Daniel Vamos från Karlstad studentkår.
Insändare

Studenterna i Sverige får ta smällen i regeringens budgetproposition, skriver företrädare för Karlstad studentkår.

För en tid sedan presenterade regeringen sin budgetproposition för 2024. Där står det bland annat att anslaget till Sveriges studentkårer kommer att minska med 20 miljoner kronor från och med 2026.

2010 föll kårobligatoriet för Sveriges lärosäten, vilket innebar att det inte längre fanns ett krav på att vara medlem i en studentkår om du var student. Kårobligatoriets fall innebar en kraftig minskning av studentkårernas medlemsantal, något som i sin tur medförde förlorade intäkter för kårerna.

Regeringen beslutade då om att gå in och stötta studentkårernas verksamhet ekonomiskt. Sedan pandemin startade har summan legat på 68 miljoner kronor varje år, varav 60 miljoner går direkt till studentinflytandet och kårerna. Men från och med 2026 kommer anslaget att minska till 48 miljoner kronor om regeringens budget antas. Det innebär att pengar avsedda för studentinflytande då kommer att minska med 12-20 miljoner kronor, beroende på hur resurserna fördelas. En droppe i havet för statens budget men en fråga om överlevnad för studentinflytandet.

Studentkårernas roll är av högsta vikt för att bland annat bevaka studentbostadssituationen, studenters välmående samt att ge studenter en meningsfull fritid under sin tid på universitetet. Men studentkårernas kanske viktigaste uppdrag, som dessutom är lagstadgat, är att bedriva utbildningsbevakning. Det är också detta uppdrag som utgör grunden för det statliga bidrag som det nu är tal om att sänka.

Studenter har en viktig roll i kvalitetssäkringsarbetet av utbildningen vid universitetet, om förutsättningarna för att driva det arbetet minskar eller försämras så kommer eventuellt också utbildningen, och studenternas förutsättningar att försämras.

För Karlstad studentkår skulle denna omfördelning av resurser innebära runt 200 000 kronor mindre varje år, detta är den summa kåren i dagsläget ger föreningar möjlighet att ansöka om till olika evenemang och aktiviteter.

Regeringens budgetproposition avslöjar också att det sänkta anslaget för studentkårerna inte är det enda som kommer att påverka studenterna negativt. Det nya förslaget om att under 2025 sänka åldersgränsen för fri tandvård till 19 år, och ta bort det dubbla årliga tandvårdsbidraget för personer mellan 24 och 29 år slår hårt mot studenternas redan svaga ekonomi.

Det är orättvist att studenter kompenserar för sänkta skatter på snus, plastpåsar och bensin. Detta är något vi på Karlstad Studentkår ser oroligt på.

Finansminister Elisabeth Svantesson beskriver att vi går in i en ekonomisk vinter samtidigt som regeringen bedömer att svensk ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur med fortsatt hög inflation. Det uttrycks från flera håll i samhället att det finns svårigheter med att rekrytera rätt kompetens. För att möta krisen behövs det investeringar och satsningar på högre utbildning, för att rusta fler studenter med kompetenser som kommer att behövas när konjunkturen vänder. Tidöpartierna gör dock tvärtom, i och med prioriteringarna som presenteras i budgetpropositionen.

Finansieringen av studentinflytandet attackeras och den högre utbildningen skärs ned med 420 miljoner kronor. Studenterna i Sverige är en av dem som får ta smällen, fungerande studentkårer och universitet är en förutsättning för en fortsatt god kompetensförsörjning.

Daniel Vamos, Ordförande för Karlstad studentkår

Moa Andersen, Utbildningspolitiskt ansvarig och vice ordförande för Karlstad studentkår

Detta är en argumenterande text där skribenten svarar för åsikter och ställningstaganden i artikeln. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Skriv en insändare

Vill du skriva en insändare i Karlstads studenttidning eller skriva ett svar på denna insändare?
Läs mer och skicka in din text här.

Toppnyheter