×

Debatt

Kårvalsdebatten

Foto: Karlstad Studentkår


Varför vill ni sitta i kårfullmäktige?                       
Institutioner för forskning och utbildning lär ut hållbar utveckling, men lever inte alltid som de lär. Karlstads universitet är tyvärr inget undantag och det vill vi ändra på. I en rankning över svenska lärosäten som nyligen publicerats placerade sig Karlstads universitet långt ner på listan när det kommer till klimatarbete. Vi vill att våra lärosäten ska leda vägen i klimatomställningen, inte tvärt om.

Varför ska studenter rösta på er? 
Vi studenter är samhällets framtid, och klimatstudenterna har den enda listan i kårvalet som driver miljöfrågor. Vi vill ha ett universitet som på ett betydande sätt värnar om vår generations framtid, allt kan inte lösas på universitetet, men att skapa förändring där vi befinner oss är det bästa vi kan göra. Det är vår framtid som står på spel så hjälp oss att dra i nödbromsen och göra det vi kan för att stoppa klimatkrisen.

/Klimatstudenterna

Varför vill ni sitta i kårfullmäktige?
Vi vill sitta i kårfullmäktige för att driva föreningarnas röst mot kåren och göra alla studenters röster hörda. Eftersom alla studenter ska bli hörda och lyssnande på. 

Varför ska studenter rösta på er?
Vi tycker studenterna ska rösta på oss för att vi vill stärka föreningarnas inflytande på kåren även de som ej är representerade i kårens beslutande organ. Vi vill verka för att kåren ska fungerande som en stöttepelare åt föreningarna där studentkåren främst bidrar med störning i föreningarnas verksamhet. Även för att vi verka för att kåren ska jobba mer med HBTQ+ frågor.

/UniListan

Varför vill ni sitta i kårfullmäktige?
Vi vill sitta i kårfullmäktige då vi ser att det är flera saker som Karlstad universitet och studentkåren behöver göra bättre. Studenter på KAU förtjänar en bättre VFU och praktik, fler evenemang från kåren och mer ekonomiskt stöd samt inflytande för studentföreningarna. Vi vill också se högre kvalitet på distansundervisningen samt mer didaktik på samtliga lärarprogram. Överhuvud taget behöver kåren bli bättre på att tillvarata sina medlemmars intressen och bli en samlande kraft för alla studenter på KAU.

Varför ska studenter rösta på er?
Studenter ska rösta på oss om de vill se mer handling i kåren. Vi har en bred lista med många olika typer av kompetenser samt flera års erfarenhet av arbete inom kåren men också i liknande organisationer. Vi vill också se att fler studentföreningar engagerar sig inom kåren och vi hoppas att vi inte blir den enda studentföreningen som representeras i fullmäktige. Känner du att våra frågor skulle gjort ditt studentliv bättre kan du känna dig trygg med att vi kommer förvalta ditt stöd med omsorg.

/Läsklistan

Varför vill ni sitta i kårfullmäktige?
Därför att jag brinner för att hitta på aktiviteter och att göra Karlstads universitet bästa möjliga för studenterna. Jag är nöjd om studenterna på KAU är nöjda och vill få alla att känna sig hemma och accepterad på KAU. Jag vill göra den tid som alla studenter är på KAU till en av den bästa tiden de kommer minnas. Jag är för att alla ska känna att de har rätt att vara med och är välkomna oberoende av vem man är, då jämställdhet är prio ett.

Jag tror med mina stora ambitioner och tidigare goda erfarenheter så kan göra ett bra jobb på studentkårens kårfullmäktige. Jag har kompetens och erfarenhet som jag kan bidra med, som att jag sitter idag som är ledamot i studentföreningen SVIK, ledamot och representant för Karlstad Universitet i organisationen PolRiks. Även i programrådet för mitt program. Jag har suttit som tidigare ledamot också inom hälsa och säkerhet genom mitt yrkesliv, sen även ordförande på tidigare skola. Jag har även tidigare yrkeserfarenheter utav att jag har jobbat i nio år i olika roller såsom ansvarig manager, team-leader och till sist projektledare, som gett goda och praktiska ledarskap kunskaper. Jag är utbildad och certifierad projektledare som fick bra kompetenser inom ledarskap och teamwork. Jag har utöver projektledning en bakgrund utav filosofi där jag lärt mig mycket om etik och livskunskap. Mina nya kunskaper och intressen är om samhället och individen. Jag studerar nu till samhällsanalytiker och läser sociologi och socialpsykologi som gett mig ett stort intresse av jämställdhetspolitik, genusvetenskap och mer rättigheter för individer i samhället.

Varför ska studenter rösta på er?
Om ni vill ha nya roliga aktiviteter på KAU. För att skapa en ny mötesplats för alla studenter att umgås, prata, chatta, diskutera och träffa nya vänner på KAU oavsett vilket program eller vilken kurs du går. En plats där alla är välkomna och har ett syfte för ökad jämställdhet och binda ihop personer oavsett var de kommer ifrån, vilket genus eller kön de har och vilken ålder de har. 

Rösta på mig om ni tror jag kan göra gott, öka jämställdhet och hjälpa er att göra er tid på KAU mycket roligare.

/Jämställdhetslistan

Varför vill ni sitta i kårfullmäktige?
Vi i studentlistan vill verka för en mer aktiv kår. En kår som är engagerad oavsett om vi lever i en pandemi eller ej. Som studenter slutar varken vi eller vårt mående existera på grund av detta. Detsamma gäller för vår studiemiljö, även om den förändras på grund av omständigheterna. Vi vill att kåren ska arbeta mer för att vara en stark röst som står upp för oss studenter. Fokus bör även ligga på att erbjuda mer möjligheter till att engagera sig i viktiga frågor som påverkar ens studentliv. Detta för att höja inkludering av samtliga studenter och då heller inte glömma våra utbytesstudenter. Vi vill jobba för en mer jämlik och jämställd kår. En inkluderande kår där alla studenter blir hörda.

Varför ska studenter rösta på er?
För att kunna göra detta behöver vi er hjälp och era röster! Om ni röstar på oss, röstar ni på ett gäng studenter som kommer att kämpa för en mer aktiv och inkluderande kår.

/Studentlistan

Kristdemokratiska Studentförbundet Karlstad har inte skickat in några svar på frågorna.

Listorna har även fått svara på frågor från medlemmar

Vilka HBTQ+ frågor är det som ni tycker och kommer försöka driva? På vilket sätt kommer dessa frågor bidra till att HBTQ+ personer känner sig välkomna på universitetet?
Vi vill öka kunskapen bland studenterna och vår vision är att hbtq-ceritfiera, om inte hela, delar av universitetet med fokus kring studentkåren och föreningar. Vi vill att alla studenter ska känna sig välkommna, speciellt inom de mer ”könspartiska” programmen och inriktningar ska det vara självklart att alla är välkomna oavsett kön, läggning eller liknande överallt. Majoriteten av listan är på spektrumet vilket är skäl till varför vi känner oss hågade att ta an denna sortens frågor. Vi lever i en hetronormativ samtidskultur och vi vill gärna se att HBTQ+ personer representeras öppet och färgstarkt i kårfullmäktige.

/UniListan

På vilket sätt tycker ni att Karlstad Studentkår inte har drivit studenternas intresse under det gångna året?
Detta inte är något som vi har uttryckt. Vi skulle vilja påstå att kåren har gjort mycket för studenterna under detta pandemiår, men allt som är bra kan alltid bli bättre och vi vill se ett fortsatt arbetare och utveckling kring det som kåren har sått ett för för under årets gång.

/Studentlistan

Vad är det för mötesplatser ni saknar?
Idag finns det ingen organiserad och engagerad mötesplats på KAU förutom en när vi har frågat om kring och själva provat på de olika. De andra mötesplatserna är en fysiks mötesplats som en lokal men har inget som binder det till en cirkel eller har inget syfte eller mål att få studenter att gå samman och umgås, det enda är väl om man går dit för att möta sina redan existerande vänner med att anordna ett möte med sina kontakter. Men det finns inget riktigt mötesplats som man kan gå till helt själv där alla kommer och hälsar en välkommen och börjar prata, diskutera och umgås. Eller ha ett syfte eller ämne att prata om. Detta finns inte riktigt på KAU.

/Jämställdhetslistan

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter