×

Debatt

Tillsammans kan vi sätta stopp för sexuella trakasserier

"Vid Karlstads universitet ska sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling inte förekomma. Låt oss tillsammans se till att det blir så!" skriver Johan Sterte, rektor för Karlstads universitet och Daniel Frisén, studentkårens ordförande.
Debatt

Vid Karlstads universitet ska vi inte ha några sexuella trakasserier. Trots det har det de senaste fem åren förekommit en anmälan om sexuella trakasserier i personalansvarsnämnden och en i disciplinnämnden vid Karlstads universitet. Utöver dessa har sju anmälningar hanterats enligt vår åtgärdsplan i samarbete med personalavdelningen eller av studenthälsan.

I vår senaste anonyma studentundersökning uppgav 80 av de 2300 svarande studenterna vid vårt lärosäte att de blivit utsatta för sexuella trakasserier. De anmälningar vi fått in och hanterat har varit betydligt färre. En liknande undersökning gällande medarbetare har inte genomförts.
Om den som utsätts för, eller har fått kännedom om att någon annan utsätts för sexuella trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling, och anmäler det till universitetet, utreder vi ärendet.

Vid Karlstads universitet ska sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling inte förekomma. Låt oss tillsammans se till att det blir så!

Johan Sterte, rektor Karlstads universitet
Daniel Frisén, ordförande, Karlstad Studentkår

Detta är en argumenterande debatttext där skribenten svarar för åsikter och ställningstaganden i artikeln. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Skriv en debattartikel

Vill du skriva en debattartikel i Karlstads studenttidning eller replikera på denna debattartikel?
Läs mer och skicka in din text här.

Toppnyheter