×

Debatt

”Viktigt att fokusera på en politik som skapar en trygg studietid”

Ida Gullbrandsson och Nasra Ali från S-studenter. Foto: Montage/Privat
För oss är det viktigt att fokusera på en politik som skapar en trygg studietid och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, skriver Nasra Ali, S-studenter, och Ida Gullbrandsson, Karlstads socialdemokratiska studentförening.
Debatt

I valet har S-studenter valt psykisk ohälsa som en av våra prioriterade frågor. För oss är det viktigt att fokusera på en politik som skapar en trygg studietid och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Studenter är en extra utsatt grupp enligt statistik från Folkhälsomyndigheten som visar att 25 procent av studenterna mellan 18 och 29 år lider av psykisk ohälsa, tio procentenheter högre än jämnåriga som arbetar. Samtidigt som delar av högern argumenterar för att införa avgifter för studier och för omtentor har vi under mandatperioden i stället arbetat för att skapa en tryggare situation för studenter. Vi har höjt studiemedlet med 300 kronor, byggt fler studentbostäder och lagt fram förslag för en stärkt sjukförsäkring.

Under moderatledda majoritetens tid i landstinget har väntetiden till första besöket kortats medan kön till utredning och behandling har blivit längre. Samtidigt fick man i mars i år stänga fyra av vårdplatserna på allmänpsykiatriska slutenvården på Centralsjukhuset på grund av sjuksköterskebrist. Detta sker i ett landsting där cirka hälften av psykiatrikerna är hyrläkare. Detta drabbar i högsta grad studenterna när de söker vård. När de äntligen får hjälp så kan de skickas runt mellan olika hyrläkare, vilket kan resultera till att de inte får den hjälp de behöver.

Det har varit en mandatperiod som gått i rätt riktning – men vi är inte nöjda. S-studenter vill se en garanti att träffa en psykolog inom en vecka, ökade resurser till studenthälsan och en sjätte semestervecka.

Rätt till hjälp med psykisk ohälsa inom en vecka
Var tredje patient som kommer till vårdcentralen söker hjälp för psykisk ohälsa. Men alla garanteras inte behandling hos en legitimerad psy­kolog. Bristen på psykologer har blivit en klassfråga, eftersom de som har råd att betala upp till 1 000 kronor per besök hos en privat psykolog får snabbare behandling. I dag har patienter rätt att få bedömning av en läkare inom sju dagar. Det tycker vi är ett onödigt steg för den som söker sig till primärvården med besvär som inte behandlas av en läkare. Vi vill därför att denna garanti görs professi­onsneutral så att den som söker vård för exempelvis psykisk ohälsa i stället ska ha rätt att träffa en psykolog eller motsvarande.

Ökade resurser till studenthälsan
Studenthälsan fungerar som en första kontakt för många studenter som mår dåligt. För att studenthälsan ska kunna möta de behov som finns från studenter vill vi att verksamheten får öronmärkta resurser i lärosätenas statliga anslag. Förutom bristande resurser är det även ett problem att studenthälsan är ojämlik och ser olika ut på landets lärosäten. Vi vill därför införa nationella riktlinjer för att garantera att du får samma stöd oavsett var du studerar.  Det är även viktigt att studenthälsan är jämlik och att alla får likvärdigt stöd.

Inför en sjätte semestervecka
De lagstadgade semesterveckorna har inte höjts sedan 1978 trots att arbetsmarknaden effektiviseras och nya arbetssätt införts. Det gränslösa arbetet med ny teknik, nya arbetsorganisationer och andra arbetsförhållanden suddar ut gränsen mellan arbete och fritid. Vi vill införa en sjätte semestervecka för att fler ska få möjlighet till återhämtning och att lägga tid på vad de finner meningsfullt.

Den 9 september är ett ödesval. Det är ett val som handlar om i fall vi ska fortsätta satsa på välfärden och därmed kunna vända trenden inom psykisk ohälsa, eller om vi ska sänka skatterna och försämra villkoren för de som arbetar.

Vi vet att det enbart är genom satsningar på jämlikhet vi kan skapa trygghet för alla i samhället, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån.

Nasra Ali
Förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet

Ida Gullbrandsson
Ordförande för Karlstads socialdemokratiska studentförening

Detta är en argumenterande debatttext där skribenten svarar för åsikter och ställningstaganden i artikeln. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Skriv en debattartikel

Vill du skriva en debattartikel i Karlstads studenttidning eller replikera på denna debattartikel?
Läs mer och skicka in din text här.

Toppnyheter