×

Insändare

Svar till insändaren rubricerad ”Karlstads universitet har inte varit ärliga om kopplingen till israeliska akademin”.

Foto:
Insändare

Vid universitetet arrangeras hundratals evenemang årligen. Många av dessa är öppna för forskare och lärare från hela världen. Vid vissa evenemang görs en selektion baserad på så kallad ”peer review”, dvs kollegial granskning av ansökningarnas vetenskapliga kvalitet. Sådan granskning administreras vanligen av konferensorganisationens vetenskapliga kommitté, som består av forskare från flera länder. Karlstads universitet gör inte någon selektion baserad på ansökande forskares ursprung eller i vilket land dessa forskare är verksamma.

Vid den konferens som insändarskribenterna hänvisar till deltar forskare från drygt 40 olika länder. Universitetet har inte någon etablerad relation till eller ”samröre” med alla dessa länder.

När universitetet etablerar relationer med eller gör riktade inbjudningar till universitet i andra länder görs avvägningar baserat på flera olika kriterier. SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) har tagit fram en checklista för ansvarsfull internationalisering.

SUFH checklista för ansvarsfull internationalisering: https://suhf.se/app/uploads/2023/04/SUHF-Checklist-Global-Responsible-Engagement-REC.-2023-4-230411-REVISED.pdf

Med vänlig hälsning

Christina Knowles

Kommunikationschef

Karlstads universitet

Detta är en argumenterande text där skribenten svarar för åsikter och ställningstaganden i artikeln. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Skriv en insändare

Vill du skriva en insändare i Karlstads studenttidning eller skriva ett svar på denna insändare?
Läs mer och skicka in din text här.

Toppnyheter