×

Ledare

Denny Jansson: Ambitiöst arbete i tuff uppförsbacke

Profilbild
I mitten av april presenterades Halmstad som "Årets studenstad" av Sveriges förenade studentkårer, SFS. Foto: Pressbild SFS
Karlstads studenttidnings chefredaktör Denny Jansson skriver om förändrade förutsättningar för universitetets, kommunens och studentkårens mål att Karlstad ska utses till Årets studentstad.
Ledare

I mitten av april utnämndes Halmstad till Årets studentstad och övertar därmed den ansenliga utmärkelsen från Östersund som innehaft utmärkelsen sedan förra våren. Det är en viktig utmärkelse som Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, delar ut varje år till städer där det finns ett aktivt samarbete mellan lärosäte, kommun och studentkår för att utveckla och förbättra studentstaden. Vid sidan av Halmstad och Östersund har även Gävle, Linköping och Uppsala kunnat stoltsera med utmärkelsen de senaste åren, och det är tydligt att det råder tuff konkurrens bland studentstäderna om att utnämnas till just Årets studentstad.

Strax innan höstterminen startade förra året meddelade Karlstads universitet, Karlstads kommun och Karlstad Studentkår att man tagit sikte på att få den ansenliga utmärkelsen nästa vår. För att nå målet har de tre aktörerna tagit fram en handlingsplan bestående av 18 ambitiösa punkter som tar utgångspunkt i arbetet för att göra Karlstad attraktivt som studentstad, såväl för morgondagens studenter som för dagens studenter. Genom bland annat kompetensmatchning och möten mellan studenter och lokalt näringsliv, mentorsprogram samt en mobilapplikation hoppas lärosäte, kommun och studentkår att fler studenter dels ska stanna kvar i Karlstad efter examen, dels att nya studenter ska lockas till Karlstad.

Att utnämnas till Årets studentstad är inte enkom en indikator på att det finns ett väl fungerande samarbete mellan lärosäte, kommun och studentkår. Likaledes blir utmärkelsen ett slags godkänt betyg på att detta arbete fungerar i praktiken och har en positiv inverkan på studentlivets utveckling. En central aspekt är sålunda att det finns en uttänkt väg framåt för hur arbetet ska bedrivas och vad som utgör målet. I Karlstads fall finns såväl ett mål som en riktning för hur arbetet ska bedrivas framdeles, där huvudfokus är riktat mot att locka nya studenter till Karlstad och att behålla studenterna efter examen.

Även om förutsättningarna för att nå målet att Karlstad ska utnämnas till Årets studentstad förefaller som något mindre goda i dagsläget än vad de framstod som i höstas, torde hoppet inte vara helt ute. 

Gemensamt för de städer som tidigare har tilldelats utmärkelsen är att arbetet syftat till att grundlägga en gemenskap som skapar ett mervärde för studentlivet. I flera fall vittnar städerna om hur en sådan gemenskap levt vidare och utvecklats till det än bättre, även efter det att året med utmärkelsen är över. I Karlstads fall saknas en sådant aspekt bland handlingsplanens 18 punkter, något som är särskilt illavarslande sett till det senaste årets utveckling i studentlivet. I december förra året tog studentkårens fullmäktige beslut att avveckla kårhusets verksamhet, ett kårhus som exemplifierar en sådan gemenskap som visat sig vara mycket betydelsefull i andra städer tidigare år.

Arbetet med att skapa en dynamisk och sammanhållen studentstad som universitetet, kommunen och studentkåren driver kämpar således i en tuff uppförsbacke just nu. Även om den 18 punkter långa handlingsplanen är tämligen ambitiös, kvarstår en viktig utmaning i att etablera en gemenskap bland mentorsprogram, kompetensmatchning och mobila applikationer för studenter. Det torde därför vara viktigt att snabbt hitta andra vägar för att grundlägga och utveckla en sådan viktig gemenskap igen, något som därtill behöver ha möjlighet att leva vidare och utvecklas även efter ett eventuellt år med utmärkelsen som Årets studentstad.

Även om förutsättningarna för att nå målet att Karlstad ska utnämnas till Årets studentstad förefaller som något mindre goda i dagsläget än vad de framstod som i höstas, torde hoppet inte vara helt ute. En av utmaningarna är att nu rikta om fokus, där handlingsplanen bör ta ett större grepp än att enkom syfta till framtida kompetensförsörjning och att locka nya studenter till Karlstad. En annan utmaning, som går i linje med det framgångsrika arbetet som bedrivits i tidigare fall, är att hitta kärnan i dagens studentlivets Karlstad, vidareutveckla den och använda den som ett slags utgångspunkt i utvecklingsarbetet framdeles. Det återstår ett drygt år till dess att SFS presenterar i vilken svensk studentstad ett sådant väl fungerande samarbete finns där de olika aktörerna strävar i samma riktning. Det väntar således ett tämligen intressant år där det ska bli intressant att följa utvecklingen och resultatet.

Denny Jansson är chefredaktör och ansvarig utgivare för Karlstads studenttidning.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en ledare skriven av Karlstads studenttidnings chefredaktör. Karlstads studenttidnings politiska hållning är politiskt oberoende. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter