×

Ledare

Denny Jansson: Bra utveckling för studentlivet

Profilbild
Karlstads studenttidnings chefredaktör Denny Jansson skriver att det är ett gott tecken när Karlstads universitet och Karlstads kommun nu tagit sikte på att utnämnas till Årets studentstad, men efterlyser något som gör studentstaden Karlstad unik.
Ledare

Strax innan höstterminen startade meddelade Karlstads universitet och Karlstads kommun att man har siktet inställt på att utnämnas till Årets studentstad. Det är en ansenlig och lovvärd utmärkelse som varje år delas ut av Sveriges förenade studentkårer, SFS, till städer där det finns ett aktivt samarbete mellan lärosäte, kommun och studentkår för att förbättra och utveckla studentstaden. De senaste åren har städer som Uppsala, Linköping, Gävle och Östersund kunnat stoltsera med utmärkelsen och det är tydligt att det råder tuff konkurrens bland de svenska studentstäderna om att utnämnas till Årets studentstad.

Att Karlstad nu tar sikte på att utnämnas till Årets studentstad är positivt i flera avseenden. Primärt är utmärkelsen en viktig indikator på att det i städerna som tilldelas utmärkelsen finns ett väl fungerande samarbete mellan lärosäte, kommun och studentkår. På samma sätt blir utmärkelsen ett slags betyg på att det arbete som bedrivs också fungerar i och med att arbetet granskas på extern basis. En sådan utmärkelse har en viktig betydelse för utvecklingen av lärosätet, staden och regionen framåt och vore för Karlstad ett hedrande omdöme samtidigt som det även blir en grund att stå på i utvecklingsarbetet framåt.

När Värmland i början av förra året likställdes vid en skräpyta var det många som med rätta reagerade. Det sades att regionen i framtiden skulle komma att avfolkas och helt sakna ekonomisk aktivitet och utveckling. En utmärkelse som Årets studentstad kan i detta avseende tyckas vara en petitess, en småsak som skulle sakna betydelse, men faktum är att en sådan utmärkelse motbevisar en sådan tes om regionen som en framtida, så kallad, skräpyta.

Den handlingsplan på 18 punkter som tagits fram av universitetet och kommunen är en ambitiös lista som tar utgångspunkt i tämligen självklara och basala aspekter i arbetet med att vidareutveckla Karlstad som studentstad. Genom mentorsprogram för lärarstudenter, fler möten mellan studenter och lokalt näringsliv, kompetensmatchning och en ny mobilapplikation för studenter är tanken både att nya studenter ska trivas bättre i Karlstad, likväl som att studenter ska stanna kvar efter examen.

Även om handlingsplanen är ett ambitiöst projekt med sina 18 punkter, saknas ett viktigt perspektiv i arbetet som det ser ut i dagsläget. En aspekt som visat sig mycket viktig för de städer som tidigare tilldelats utmärkelsen har varit att etablera en gemenskap som skapar ett mervärde för studentlivet. I samtliga fall vittnar städerna efter sitt år som Årets studentstad att denna gemenskap lever vidare, i vissa fall även utvecklats till det än bättre efter året med utmärkelsen. Denna aspekt saknas i den handlingsplan som Karlstads universitet och Karlstads kommun menar ska leda fram till utmärkelsen. Handlingsplanen och dess punkter är snarare mer inriktade på att locka nya studenter till Karlstad och få studenter att stanna kvar i Karlstad efter avslutade studier.

En viktig utmaning kvarstår således i att få alla delar att hänga samman. Att nya studenter ska trivas i Karlstad är viktigt, och rentav en förutsättning, likväl som att få studenter att stanna kvar i Karlstad efter avslutade studier. Samtidigt är det även viktigt att skapa ett mervärde för de som för tillfället är just studenter genom ett aktivt studentliv. Det senaste årets utveckling tyder på att mycket går i rätt riktning där invigningen av kårhuset för ett drygt år sedan är en viktig sådan aspekt. Mycket kvarstår dock i arbetet och det krävs att alla delar hänger samman för att skapa just en sådan gemenskap mellan studenter, lärosäte och kommun och på så sätt också skapa ett mervärde, något unikt med studentstaden Karlstad. Där är man inte riktigt än.

Denny Jansson är chefredaktör och ansvarig utgivare för Karlstads studenttidning.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en ledare skriven av Karlstads studenttidnings chefredaktör. Karlstads studenttidnings politiska hållning är politiskt oberoende. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter