×

Ledare

Denny Jansson: Våga veta även på sommaren

Profilbild
Foto: Arkivfoto/Pressbild
Karlstads studenttidnings chefredaktör Denny Jansson skriver att det bör finnas fler kurser att välja bland, även inför sommaren. Det är dags att satsa på sommarkurserna.
Ledare

För den som vill läsa en sommarkurs vid något av landets lärosäten var det i år förvånansvärt få kurser att välja bland. Karlstads universitet erbjuder i år elva sommarkurser, Örebro universitet tre och nyblivna Malmö universitet erbjuder nio sommarkurser. Detta kan jämföras med de 42 sommarkurser som erbjuds vid Göteborgs universitet, 38 vid Mittuniversitetet samt 44 vid Linnéuniversitetet. Karlstad placerar sig således i den nedre delen av listan om lärosätena sorteras efter antalet erbjudna sommarkurser.

Ses antalet sommarkurser i ett historiskt perspektiv kan snabbt konstateras att antalet minskat markant de senaste tio åren. Saco studentråd uppmärksammade frågan för två år sedan, och menade då att det skett en stor minskning av antalet sommarkurser sedan 2010. Saco studentråd menade även att antalet platser på de kurser som erbjuds dessutom minskat antalet platser i något samma omfattning. För studieintresserade studenter som vill spendera delar av sommaren åt att förkovra sig i nya kurser är detta en mycket tråkig utveckling och något som behöver ses över.

Möjligheten att läsa sommarkurser är viktig. Inte enkom för de studenter som studerar program med fast struktur, utan även för alla studenter som är intresserade av att läsa kurser inom andra ämnen än de som normalt läses inom ramen för olika program. Sommarkurser utgör även en möjlighet för de som normalt sett inte studerar som alumner eller potentiella sökanden. I dessa fall kan sommarkurserna fungera som kompetensutveckling eller som en inkörsport för nya studenter som är nyfikna på högre utbildning.

Samtidigt ger sommarkurserna möjlighet för lärosätena att föra ut den forskning som bedrivs vid lärosätena även under en årstid där hela samhället normalt går in i viloläge. Just kopplingen mellan forskning och utbildning pekades i den statliga utredningen om högskolans resurstilldelningssystemet ut som ett område högskolan bör arbeta mer med. Här finns således goda möjligheter för lärosätena att fortsätta arbeta med detta även under sommaren.

Dock är det viktigt att hitta en god balans mellan vilka kurser som erbjuds, antalet utbildningsplatser och organisatoriska faktorer som tjänsteplanering och arbetstid. Dels bör utbildningsutbudet ta utgångspunkt i vilka kurser som är relevanta i formen av sommarkurser, men även att antalet platser korrelerar med de möjligheter lärosätena har sommartid. Oavsett bör lärosätena fokusera på att öka antalet sommarkurser just eftersom dessa är goda exempel på hur lärosätena kan arbeta med att föra ut forskning i samhället. Men även för att studenter ska ha möjlighet att vidareutveckla alla sina olika kunskaper oavsett tid på året.

Denny Jansson är chefredaktör och ansvarig utgivare för Karlstads studenttidning läsåret 2017/2018.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en ledare skriven av Karlstads studenttidnings chefredaktör. Karlstads studenttidnings politiska hållning är politiskt oberoende. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter