×

Ledare

Lena Blom: Startskott för mental förändring

Lena Blom är chefredaktör för Karlstads studenttidning.
Ledare

Vi förs sakta men säkert mot en ljusare ­tillvaro genom små förändringar i väderleken. Det är dock inte alla som associerar våren med ljus och spirande framtidstro. Begreppet hälsa definieras oftast som ett tillstånd av fysiskt och psykiskt välbefinnande och för en del personer är just ­våren en period då välbefinnandet spirar. För andra associeras årstiden till stress, ångest och mörker. I det här numret av Karlstads studenttidning står därför studenthälsan i fokus. På de följande sidorna tar vi bland annat upp hälsosamma tips, tar reda på hur psykisk ohälsa kan uppstå och varför det kan vara bra att prata om hur vi mår.

En vän till mig sade vid ett tillfälle: “I december är vi nostalgiska. I januari blickar vi bara framåt”. Årsskiftet är för många ett startskott för en slags mental förändring. En vårstädning där de fula vanorna kastas bort för att göra plats åt nya och sunda vanor. För de som hänger med i framåt­rörelsens vinande tempo är våren en period där inspiration och motivation blommar. De som halkar efter får däremot svårt att komma ikapp. Kanske är det inte tempot i sig som är orealistiskt utan vår egen föreställning om prestation och lycka. Vi lever trots allt i en vardag där förnöjsamhet ofta associeras med lättja och där prestationsångest och framgångshets i många fall utgör en stor del av vad vi anser vara ambition.

Beslutsångest är något de flesta av oss har upplevt någon gång, kanske särskilt under våren då vi ställs inför många beslut angående närstående och avlägsen framtid. Mellan mars och april ska ansökningar till både höst- och sommarkurser skickas in. Vi ska ansöka om praktikplats, för­bereda inför utlandsstudier, välja masterinriktning eller söka jobb. Omtentor och kompletterings­uppgifter från tidigare kurser ska avklaras och utöver detta har vi våra privatliv att vårda och våra pågående studier att tampas med. Valmöjligheter ger oss frihet att designa en lyckad framtid och i den massiva valfriheten är det är lätt att glömma bort att vi även har valmöjligheten att påverka vår nuvarande lycka.

Ett av de första vårtecknen är för mig sanden som ligger kvar efter att isen har smält. Det är ett ologiskt kännetecken för våren eftersom den ständiga skiftningen mellan snö och sandad barmark brukar förekomma redan i oktober. Övergången mellan årstider förändras i sin egen takt, oberoende av våra föreställningar om hur de ska se ut. På samma sätt lever vi i ständig framåt­rörelse men har valet att lunka på i vår egen takt. Vi kan inte styra över alla faktorer som påverkar vår hälsa men vi kan ge oss själva goda förutsättningar för ett psykiskt och fysiskt välbefinnande under nuvarande studietid och framtida karriär. Kanske kan läsningen på följande sidor väcka nya tankar om hälsa, eller i alla fall påminna om att hälsan är värd att tänka på.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en ledare skriven av Karlstads studenttidnings chefredaktör. Karlstads studenttidnings politiska hållning är politiskt oberoende. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter