×

Ledare

Studierna under Covid-19 är inte likvärdiga

Foto: Andi Shamon

Omställning till distansundervisning har knappast gått obemärkt förbi och har väckt olika reaktioner. Hos dom elever som flyttat till en annan studieort eller är i slutet av sina studier blir kvalitén på utbildning och föreläsning inte likvärd. Den första perioden under utbildningen är för studenter att knyta kontakter och skaffa nya bekantskaper. 

Med paniken krävdes det en lösning. En lösning som universiteten i landet uppfattar annorlunda. Detta leder till att lösningen inte är likvärd. Varför har universiteten så olik uppfattning på distansstudier när vi har haft den typen av undervisning under många år? Lärares krav är orättvisa och ojämlika. Tidigare hade studenterna möjligheten att delta i undervisning och kanske läsa ett par kapitel. Nu går tiden åt att försöka få grepp på tekniken, filma sig själv och skicka videoklipp.

Tidigare skrev Studenttidningen en webbartikel om pandemin och ökade fall till disciplinnämnden. Omväxlingen mellan campusbaserade studier till distansstudier påverkade studenterna negativt. Helt plötsligt blev kraven på studenterna helt annorlunda och nu behöver de uppfylla nya krav – några krav som uppkom under en paniksituation.

De flesta utbildningar är byggda på det som sker i klassrummet. Studenter som är insatta på att studera ett campusbaserat program eller kurs klarar inte av en stor omväxling där det blir mer utspritt och studenterna känner sig ensamma. Det är en del av studentlivet, att skaffa sig kompisar, diskutera uppgifter och studera inför tentamen tillsammans. Alla studenter kan inte hitta den motivationen inom sig själva, de använder sina kamrater för att ta sig igenom de moment som behövs för att komma igång med plugget. 

De flesta lärare har försökt göra det bästa utav situationen och utnyttjat att studenter är hemma. Andra har kastat omkring uppgifter som inte är relevanta för programmet i panik för att kunna fullgöra sin plikt som lärare. Dock glömmer de alltid en viktig sak – att vissa saker försvinner i samband med distansstudier. 

Det är förståeligt att vi behöver distansstudier istället campusbaserade studier på grund av pandemin men det är en stor klyfta i kvalitén på liknande utbildningar i landet. Studenterna har inte motivationen att fortsätta så här. Den fungerande och stimulerande studentlivet är en förutsättning för att lärosätten ska kunna utvecklas. 

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter