×

Ledare

Denny Jansson: Viktigt med sommarkurser

Profilbild
Det tenderar att vara vindstilla i lärosätenas korridorer sommartid. Foto: Karlstads universitet

Att antalet sommarkurser har ökat de senaste åren visar att frågan har aktualiserats och att lärosätena tar frågan på allvar, men än återstår en hel del arbete med att utveckla sommarkurserna, skriver Karlstads studenttidnings chefredaktör Denny Jansson.

Ledare

För den som vill spendera den kommande sommaren med att läsa en sommarkurs finns i år något fler kurser att välja mellan än vad som varit fallet tidigare somrar. Totalt erbjuds i år 546 olika kurser vid landets samtliga högskolor och universitet, där Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar är det lärosäte som erbjuder flest sommarkurser i år med 67 stycken. Rangordnas landets lärosäten efter antalet kurstillfällen i sommar placerar sig Uppsala universitet på andra plats med 61 kurser i sommar, och Mittuniversitetet i Sundsvall och Östersund på tredje plats med 58 sommarkurser i år.

Den som vill läsa en sommarkurs vid Karlstads universitet har däremot betydligt färre alternativ till hands. I år erbjuds enkom 14 olika sommarkurser på universitetet i solstaden. Karlstad placerar sig därigenom i den nedre delen av listan om landets lärosäten sorteras utifrån antalet sommarkurser som erbjuds i år. Längst ned på listan hittas grannen, Örebro universitet, som i år bara erbjuder en enda sommarkurs. På Södertörns högskola erbjuds dubbelt så många sommarkurser i år: två stycken.

Ses antalet sommarkurser som erbjuds i ett historiskt perspektiv kan snabbt konstateras att det under de senaste åren skett en positiv utveckling jämfört med utvecklingen under de senaste tio åren. Sommaren 2018 fanns 356 olika sommarkurser att välja mellan, och sommaren året därefter, 2019, hade antalet sommarkurser ökat till 408. Inför årets sommartermin har antalet sommarkurser således ökat än mer, vilket är en välkommen och samtidigt viktig utveckling. En sådan positiv ökning kan emellertid ses i ljuset av en över ett drygt decennium lång minskning av antalet sommarkurser, något som bland andra Saco studentråd uppmärksammade för ett antal år sedan.

Att kunna läsa en sommarkurs är en mycket viktig möjlighet. Inte enkom för studenter som under resten av året studerar olika programutbildningar med en fast kursstruktur. Det är viktigt för alla studenter som är intresserade av att förkovra sig inom nya och andra ämnesområden än de som som läses inom ramen för de ordinarie programutbildningarna. Därutöver utgör sommarkurserna en mycket viktig möjlighet för personer som inte studerar, är alumner eller som är potentiella ansökande. I dessa fall kan sommarkurserna bli något som kan vara såväl kompetensutveckling som en inkörsport, ett slags introduktion, till högre utbildning som senare också ger mersmak för vidare studier.

På samma sätt ger sommarkurserna goda möjligheter för lärosätena att föra ut den kunskap och den forskning som bedrivs vid lärosätena även under en årstid då större delen av samhället går in i en flera veckor lång viloperiod. Just en sådan koppling mellan forskning och utbildning har tidigare pekats ut i en statlig utredning om högskolans resurstilldelningssystem, där denna koppling menades vara ett av de områden som svenska lärosätena bör arbeta mer med. Genom sommarkurserna återfinns således goda möjligheter för lärosätena att värna en sådan koppling genom att fortsätta arbeta med ett sådant målmedvetet arbete under en årstid då det tenderar att vara vindstilla i lärosätenas korridorer.

Det är samtidigt viktigt att hitta en god balans mellan de kurser som erbjuds under en sådan viktig period, antalet utbildningsplatser och organisatoriska aspekter som tjänsteplanering, arbetstid och bedömningsarbete. Utbildningsutbudet bör ta utgångspunkt dels i vilka kurser som är relevanta i form av sommarkurser, dels i de förutsättningar som respektive lärosäte har sommartid. 

Att antalet sommarkurser har ökat sedan Saco studentråd uppmärksammade frågan för fyra år sedan är således positivt och visar att lärosätena tar frågan på allvar. Utifrån en genomgång av de kurser som erbjuds under årets sommar, där anmälan öppnade den 20 februari, tycks det dock återstå en del arbete. Både i fråga om antalet sommarkurser och vilka kurser som erbjuds. Detta för att studenter ska ha möjlighet att vidareutveckla alla sina olika kunskaper oavsett tid på året.

Denny Jansson är chefredaktör och ansvarig utgivare för Karlstads studenttidning.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en ledare skriven av Karlstads studenttidnings chefredaktör. Karlstads studenttidnings politiska hållning är politiskt oberoende. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter