×

Insändare, Opinion

Stärk studietiden på KAU, inför en studiefri dag, tentafria helger och anonyma tentor!

Foto: Privat
Insändare

En mer studentpolitiskt aktiv kår som verkar för en stärkt studenthälsa och en studietid med hög kvalitet är nödvändigt för att ge studenterna på KAU bästa möjliga studietid. Vi, S-studenter Karlstad, vill verka för att rättssäkerheten och studenthälsan ska öka samt att universitetet utökar sitt arbete för att förebygga psykisk ohälsa. Att införa anonyma tentor, en studiefridag efter kursavslutning och tentafria helger är ett steg emot detta. Mälardalens studentkår införde både anonyma tentor och tentafria helger på studenternas efterfrågan med goda resultat!

Icke-anonyma tentor och inlämningar har visats missgynna studenter med utländska namn. Att inför anonyma tentor och inlämningar på universiteten skulle minska risken för diskriminering på grund av personens namn. Mekanismerna som påverkar diskriminerande beteende behöver inte vara medvetet hos examinatorn men riskerar ändå att påverka studenten negativt. Det är därför viktigt att på alla tänkbara sätt förebygga detta. Studentens betyg är viktigt för den akademiska självuppfattningen, akademiska karriären och framtida arbeten i vissa fall. Alla studenter i Sverige ska känna sig likvärdigt bedömda. Att införa anonyma tentor och inlämningar skulle stärka rättssäkerheten för studenter. Betyg ska endast grundas på studentens prestation inget annat.

En studiefri dag efter kursavslutning innebär att kursintroduktion inte läggs vardagen efter avslutad kurs och eleven får i och med det en dags återhämtning. Att återhämta sig mellan de olika delkurserna är viktigt för att klara av studierna. Med sent lagda tentor och kursintroduktion tidigt nästa dag finns det ingen möjlighet för studenten att ladda om inför nästa kurs. Vi vill därför att Karlstad Universitet inför en studiefri dag för att värna om studenternas hälsa och välmående. Vi föreslår även att helgerna är fria från tentor. Tentor som
läggs på helgerna gör det svårare för många att ta sig till universitetet i och med att buss och tåg går mer sällan under helger. Det försvårar även för de studenter med barn som eventuellt måste hitta barnvakt inför tentatillfället. Att ta bort alla tentor på helgerna skulle göra studierna vid KAU mer jämlika!

För att värna om studenthälsan och för att förebygga diskriminering föreslår vi att Karlstad universitet inför en studiefri dag efter kursavslutning, tentafria helger och anonyma tentor. Vi i S-studenter Karlstad kommer att arbeta hårt i kårfullmäktige för att få dessa saker att bli verklighet.

Moa Andersen, Klubbordförande S-studenter Karlstad

Detta är en argumenterande text där skribenten svarar för åsikter och ställningstaganden i artikeln. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Skriv en insändare

Vill du skriva en insändare i Karlstads studenttidning eller skriva ett svar på denna insändare?
Läs mer och skicka in din text här.

Toppnyheter