×

Insändare, Opinion

Insändare: Vilka ska föra studenternas röst när de vi röstat på i kårvalet inte gör det?

Foto: Canva
Insändare

Du som är student på Karlstads universitet har stora möjligheter att påverka din studietid! Detta kan du göra  genom att bli medlem i Karlstads studentkår. Som medlem får man många fördelar men kanske det viktigaste privilegiet är att man har möjlighet att både ställa upp och rösta i kårvalet. Det är alltså kårens medlemmar som avgör vilka som styr kåren och således vilka som sitter med i kårfullmäktige (de högst beslutande organet i kåren). De personer som blir invalda i kårfullmäktige besitter därmed ett viktigt förtroende från kårmedlemmarna. De är invalda för att föra deras talan. Detta gör de invalda ledamöterna genom att gå på de fullmäktigemötena som hålls cirka en gång i månaden. 

I kårvalet 2023 ställde Förenade föreningar, Borgerlig allians och S-studenter upp till val. Förenade föreningar fick 66,7 % av rösterna, S-studenter fick 22,8% av rösterna och Borgerlig allians fick 10,5% av rösterna. Utifrån valresultatet tilldelades listorna ett antal platser, även kallat mandat, i kårfullmäktige. Förenade föreningar fick således 19 mandat, S-studenter fick 7 mandat och Borgerlig allians fick 3 mandat. På grund av att Förenade Föreningar endast har 15 personer på sin lista kan de inte fylla alla sina mandat och det totala antalet ledamöter i kårfullmäktige är därav 25 stycken.

Sedan det konstituerande kårfullmäktigemötet som är det första kårfullmäktigemötet efter kårvalet har engagemanget från de olika listorna sett olika ut. Det första mötet var alla ledamöterna närvarande förutom en person från Förenade föreningar. Efter detta möte har det hittills hunnit hållas 5 möten och närvaron har haft en negativ trend. Värt att nämna är att ett antal ledamöter från både Förenade Föreningar och Borgerlig allians lämnade mötet under kvällen av någon anledning. Antalet närvarande ledamöter från dessa listor sjönk alltså under mötets gång.

Förenade föreningar utger sig för att vara en lista som fokuserar mycket på föreningslivet. Till synes verkar de vara ett gäng engagerade studenter med stora ambitioner, men de har inte på ett enda möte varit fulltaliga. De har i genomsnitt dem 5 senaste mötena varit ca 10 personer av 15 som närvarat på mötena. Frågan är hur högt de egentligen värdesätter de mandat som de har fått av medlemmarna när de inte närvara på mötena? 

Borgerlig allians närvaro på mötena är nästintill obefintlig. De fyllde sina 3 mandat på det första konstituerande mötet men på de senaste 5 mötena har Borgerlig allians endast haft 1 ledamot närvarande på 2 av 5 möten. Det bör även noteras att Borgerlig allians ställde upp med 17 kandidater och då de endast fick 3 mandat är resterande 15 personer ersättare. Inte ens med 15 personer som ersättare lyckas Borgerlig allians ha full närvaro på alla möten. Detta är oacceptabelt och som medlem i kåren kan inte ett sådant beteende accepteras. Det är som att Borgerlig allians har tagit det förtroende de fått av medlemmarna och stampat på det.  

S-studenters närvaro ser till skillnad från de andra listorna betydligt bättre ut. På de senaste 5 mötena har de fyllt sina 7 mandat förutom på ett möte när de hade en ledamot borta. Dock bör alla mandat fyllas för att på bästa sätt förvalta förtroendet man fått från medlemmarna.

Kårfullmäktigemötena är det viktigaste som händer i uppdraget som ledamot. Att inte närvara på dessa möten är att missbruka det förtroende man har fått från väljarna. Mötena hålls 1 gång i månaden och att delta på dessa är verkligen ”bare minimum” i rollen som ledamot. Det är klart att man ibland kan bli sjuk eller liknande och därav inte kan närvara men faktum är att man åtagit sig ett ansvar som man bör ta på allvar, kollar man på närvaron på de olika listorna kan sjukdom omöjligt vara orsaken till det knappa engagemanget.

Student på KAU

Detta är en argumenterande text där skribenten svarar för åsikter och ställningstaganden i artikeln. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Skriv en insändare

Vill du skriva en insändare i Karlstads studenttidning eller skriva ett svar på denna insändare?
Läs mer och skicka in din text här.

Toppnyheter