×

Studentliv

Kårvalsdebatten 2022

Foto:

Varje år har Karlstad studentkår ett val där studenterna får rösta på vilka listor de vill ska representera dem i studentkåren. I år finns tre listor att välja mellan i kårvalet; Klimatstudenterna, KD-studenter och S-studenter. Valet sker mellan den 18/4 till den 22/4. Studenttidningen har frågat listorna varför de vill sitta i fullmäktige och varför studenter borde rösta på just dem!

Vilka är ni som lista?

”Vi i klimatstudenterna är listan som bryr sig om miljö och klimatet i första hand. Vi vill ha ett progressivt universitet som vågar gå i framkant och visa att de lever som de lär när det kommer till klimatforskning.”

Vilken är er viktigaste fråga?

”Vi i klimatstudenterna är en förening i grunden och den frågan vi driver först och främst är att universitetet ska sänka sina utsläpp i linje med åtminstone parisavtalet för att inte förvärra klimatförändringar. Det är grunden i vårt arbete och det vi kämpar för.”

Varför ska jag som student rösta på er?

”Vi vill ha ett universitet som är i framkant och modern när det gäller klimatfrågan, vi vill värna om studenternas framtid. Vi har även roliga aktiviteter som klädbytardagen. Vi är även politiskt obundna vilket de andra listorna i år inte är.”

Hur kan ni förbättra min studietid?

”Vi anordnar aktiviteter för studenter som gillar hållbarhet. Vi kommer arbeta för att få ett större vegetariskt och veganskt utbud på universitetet. Det blir trevligare att vara på universitet om det finns kostmöjligheter för alla. Vi vill se till att det finns bra utbildning inom hållbart utveckling och miljöfrågor på fler program.”

Varför vill ni sitta i kårfullmäktige?

”Därför att studentkåren är ett bra plattform för att påverka universitetet och för att studentkårens arbete för att studenter är viktigt.”

/Klimatstudenterna

Vilka är ni som lista?

”S-studenter prioriterar studenternas behov och ser till studenternas bästa. Alla ska ha rätt till samma förutsättningar att studera på Karlstad universitet och ingen ska bli exkluderad eller diskriminerad. Studietiden på KAU ska präglas av stark rättssäkerhet, god studenthälsa och en rimlig bostad samt ekonomi. Studenternas tankar och åsikter ska driva universitetet framåt, S-studenter kommer att arbeta varje dag för det ska bli verklighet.”

Vilken är er viktigaste fråga?

”En mer studentpolitiskt aktiv kår som verkar för en bättre studenthälsa och studietid på KAU är vår viktigaste fråga. En mer studentpolitiskt aktiv kår är en förutsättning för en demokratisk kår som verkar för studenternas bästa.”

Varför ska jag som student rösta på er?

”Vi i S-studenter kommer att verka för en kår som representerar studenterna och förbättrar deras studietid, ekonomi och jämlikhet på Karlstad universitet. Med S-studenter vet studenterna vad de röstar på och vad vi kommer att göra med deras röst, vi driver frågor utifrån vår ideologi och våra värderingar. S-studenter har ett brett studentpolitisk- och allmänpolitiskt program som går att läsa på S-studenters hemsida.”

Hur kan ni förbättra min studietid?

”Vi i S-studenter hör och ser vad studenterna vill, vi driver frågor som förhindrar att studenternas psykiska hälsa påverkas negativt av studierna samt frågor som förhindrar diskriminering och exkludering. Karlstad universitet är i behov av en kår som driver de frågor som studenterna prioriterar och som förbättrar studietiden på KAU, detta kan bli verklighet om du röstar på S-studenter.”

Varför vill ni sitta i kårfullmäktige?

”S-studenter Karlstad kräver en kår som är mer student politiskt aktiv och som förbättrar studietiden och studenthälsan på Karlstad universitet. Studenterna på universitetet vet inte vad kåren gör eller vad kåren kan göra. Att studenterna vet att kåren finns och vad den är till för är en förutsättning för en demokratisk kår som representerar studenterna och deras bästa. S-studenter vill synliggöra och tillgängliggöra kåren för att verka för studenternas bästa! Vi vill stärka studenthälsan och förebygga psykisk ohälsa, verka för att universitetet ska bli mer miljövänligt, stärka studenternas ekonomiska situation samt öka rättssäkerheten i studierna.”

/S-studenterna

Vilka är ni som lista? 

”Vår lista är den värmländska grenen av det Kristdemokratiska Studentförbundet, som är en rikstäckande politisk organisation kopplad till partiet Kristdemokraterna. Förbundet utgår i sin syn på samhället från alla människors unika, lika och okränkbara värde och vi verkar för en ökad demokratisering av samhället, samt för en stark och oberoende akademi.”

Vilken är er viktigaste fråga? 

”Bland de frågor som vi har valt att lyfta fram i valrörelsen tycker jag personligen att en stärkt studenthälsa är den allra viktigaste. Som kristdemokrat ligger frågor som rör hälsa och sjukvård mig varmt om hjärtat och forskningen visar att studenters psykiska hälsa och välbefinnande är generellt sämre jämfört med icke-studenters.  Studietiden är ju en viktig och för många en påfrestande fas i livet, och för att studenterna ska klara av att balansera vardagen bättre vill vi stärka studenthälsan.” 

Varför ska jag som student rösta på er? 

”En röst på KSF är en borgerlig röst för en mer spetsinriktad och kostnadseffektiv studentkår, en bättre utbildning, ett roligare studentliv och en starkare studenthälsa.”

Hur kan ni förbättra min studietid? 

”Vår politik kommer i flera hänseenden att förbättra studenternas studietid. Utöver en stärkt studenthälsa och fler sommarkurser, verkar vi för att kåren överlag ska bli mer aktiva, vilket dels kommer leda till fler kårmedlemmar och ett roligare studentliv och dels att kåren får ett ökat inflytande och därmed möjlighet att göra större skillnad för medlemmarna. Jag tror också att det ökade stödet till föreningarna kommer att göra en stor praktisk skillnad för samtliga studenter, och också leda till en högre kvalitet på utbildningen.”

Varför vill ni sitta i kårfullmäktige?

”Vi engagerar oss därför att vi anser att kåren fyller en viktig funktion och för att vi tror att vår politik kommer att göra det bättre för oss studenter!”

/KD-studenterna

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter