×

Studentliv

Psykologmottagningen – där studenter behandlar studenter

Foto:
Bra att veta
 • Om du är intresserad av behandling anmäler du dig på https://www.kau.se/psykologi/samverkan/psykologmottagning
 • Behandlingen är avgiftsfri och utförs av psykologstudenter i slutet av sin utbildning, under handledning av erfarna och legitimerade psykoterapeuter.
 •  Längden på terapin varierar från cirka tre tillfällen upp till 1,5 termin.
 • Exempel på diagnoser som behandlas är:
  – Depression
  – Fobier
  – Generaliserad ångest (GAD)
  – Panikångest
 • Psykologmottagningen tar emot dig som är över 18 år, som bor i Karlstad med omnejd och som kan komma för ett samtal varje vecka.

Källa: kau.se

Sedan 2018 har studenter på psykologprogrammet behandlat studenter och allmänheten genom olika terapiformer. Mottagningen, som sedan start varit okänd för många, erbjuder gratis terapi till patienter för problem som studiestress, prestationsångest, depressioner och fobier.

Psykologmottagningen har funnits på Karlstads universitet sedan 2018 där Kajsa Knape är verksamhetschef. Här bedriver psykologstudenter under termin sju, åtta och nio, psykoterapi under handledning. På grund av särskilda bestämmelser över hur universitetets hemsida får vara organiserad finns ingen direktlänk till mottagningen på startsidan som hon egentligen önskat.

– Mottagningen går lite under radarn men hit kan alla söka, man behöver inte vara student för att komma till mottagningen och få terapi. Vi finns till för alla över 18 år, säger Kajsa.

På plan 3 i hus 5B hittar man psykologmottagningen, kring väntrummets soffor finns flera behandlingsrum. Här möts psykologstudent och patient en gång i veckan för samtal.

– Man kommer en dag i veckan så länge kursen varar men man får självklart avbryta behandlingen, säger Kajsa.

Psykologstudenter i slutet av sin femåriga utbildning
Kursen studenterna går heter evidensbaserad psykoterapi, under termin sju och halva termin åtta börjar studenterna öva på psykodynamiskt inriktad terapi där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem. Under halva termin åtta och termin nio lär sig studenterna KBT, där man som patient tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

– Som patient får man även vara medveten om att man blir filmad för handledningens skull, hela eller delar av filmen bearbetas under handledningen i grupp, berättar Kajsa.

Trots universitetets runt 16 000 studenter säkerställer man att behandlande psykologstudent och patient inte känner varandra, detta för att säkerställa professionalismen.

– Det får inte bli komplikationer eller rollförvirring, säger Kajsa.

Kajsa Knape, verksamhetschef, i mottagningens väntrum

Psykologmottagningens verksamhet skiljer sig något mot andra mottagningar genom att bara ha studenter som psykologer och endast längre behandlingar med tre stora intag per år. Däremot är regleringarna precis som andra.

– Mottagningen lyder under hälso-och sjukvårdslagen, vilket innebär att journaler förs och att tystnadsplikt och sekretess gäller, det är precis som i annan sjukvård, säger Kajsa.

Goda resultat
Psykologstudenterna visar sig göra ett bra jobb. En behandling avslutas alltid med en anonym enkät och här har resultaten sammanställts som goda och fått bra betyg. Patienter menar att de upplevt en ökad livskvalitet och symptomlindring.

– Till våren har vi ett intag till KBT-behandling och vi vill gärna ha mycket fobier, säger Kajsa.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter