×

Studentliv

Så överlever du första året på universitetet

Smygstart 2019, huvudentré, trappa
Foto: Denny Jansson
Höstterminen 2019 har precis börjat och studentlivet i Karlstad har satt igång igen. Medan en del studenter återvänder påbörjar andra sin allra första utbildning vid Karlstads universitet.
Ordlista

Adjunkt – En lärare vid universitet och högskola som ej har doktorerat.

Akademisk kvart – På universitetet startar undervisningen i regel en kvart efter hel timme. Anges hel timme på schemat används akademisk kvart om inget annat har angetts.

Avhandling – Det arbete som skrivs inför doktorsexamen.

B/C/D–uppsats – Olika nivåer av studentuppsatser. B–uppsats skrivs i regel under B–kurser som introduktion. C–uppsats, eller kandidatuppsats, skrivs inför en kandidatexamen. D–uppsats, eller master– eller magisteruppsats, skrivs inför examen på avancerad nivå.

Canvas – Universitetets digitala lärplattform som hittas på kau.se/canvas.

CSN – Centrala studiestödsnämnden beviljar och betalar ut studiestöd och studielån till dig under din studietid. Glöm inte att lämna studieförsäkran i tid för att få dina pengar.

Dekan – Högsta administrativa chef för en fakultet och ordförande i fakultetsnämnden.

Disciplinnämnd – Utreder ärenden med misstänkt fusk. I disciplinnämnden sitter såväl rektor, studentrepresentanter, jurister som lärarrepresentanter.

Doktorand – En person som är forskarstuderande och skriver doktorsavhandling.

Dugga – Förberedelseuppgift inför en tentamen som ofta räknas in i tentans totala poäng.

Examinator – Den lärare som utsetts vara ansvarig för betygsättningen av ett moment i en delkurs eller en hel kurs.

Hel–/halvfart – Helfart motsvarar 30 högskolepoäng per termin med en arbetsinsats på 40 timmar per vecka. Halvfart motsvarar hälften – 15 högskolepoäng per termin med en arbetsinsats på 20 timmar per vecka.

Högskolepoäng – Poäng som används för att räkna studier inom högre utbildning. En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 poäng och en termin 30 poäng.

KAU–kortet – Ett kort som är både passerkort, utlåningskort och skrivarkort som skaffas i automaterna i huvudentrén.

Kursplan – Dokument som beskriver kursens innehåll, kurslitteratur, hur kursens lärandemål examineras och vilken betygsskala som används.

LADOK – Datasystem som hanterar alla uppgifter om studenternas namn, personnummer, adress, studieresultatt, examen med mera. Här registrerar du dig på dina kurser, ser dina resultat och anmäler dig till tentor. student.ladok.se.

Lektor – Lärare vid universitet och högskola som har doktorerat och har doktorsexamen.

Min sida – Sida på kau.se där du registrerar dig för kurser, skriver ut studie– och resultatintyg med mera.

Prefekt – Administrativ chef på en institution för både personal, ekonomi och utbildning inom institutionen.

Professor – Ansvarig och företrädare för forskning inom ett visst ämne.

Salstentamen – Tentamen som skrivs i en tentamenssal. Kom ihåg att anmäla dig i tid genom student.ladok.se i god tid innan du ska skriva tentan.

Seminarium – Undervisningsform i grupp som kan vara examinerande, som till exempel en redovisning.

Studentkåren – Den enade studentrösten som verkar för att bevaka kvalitén på utbildningarna och för att se till att studietiden blir så bra som möjligt för dig som student.

Studentombud – Hittas hos studentkåren och erbjuder stöd till studenter som känner sig orättvist eller felaktigt behandlade under sin studietid.

Studierektor – Ansvarig för ett ämne på en institution.

Tentamen – Examinerande uppgift som görs vid avslutad kurs eller kursmoment.

TimeEdit – Universitetets schemabokningssystem där du både kan boka grupprum och se schemat för din kurs.

Zoom – Verktyg för digitala föreläsningar på distans och för grupparbeten som i sommar ersatte Adobe Connect.

För dig som är ny i studentlivets Karlstad är det många ting som kan framstå som förvirrande, kluriga och röriga under den första tiden. Som tur är finns det gott om tips och trix för att du som är ny student ska kunna ta tillvara på allt det härliga som studenttiden innebär, tips som kommer att hjälpa till på vägen in i det roliga studentliv som väntar.

1. Viktiga saker att hålla koll på som ny student

Ett nytt kapitel i livet innebär många mindre roliga, men ack så viktiga punkter att bocka av. Vid flytt behöver du till exempel skaffa dig en bra hemförsäkring, göra en adressändring och flytta med elen om den inte redan ingår i ditt boende. Har du glömt ansöka om CSN eller glömt lämna studieförsäkran är det en bra tid att bocka av det nu. Gå in på CSN:s hemsida, de hjälper dig! Har du inte blivit medlem i studentkåren än? Som navet i studentlivet finns de till för att studenter ska få det så bra som möjligt. När du tecknar medlemskap får du även ett Mecenatkort fyllt av rabatter – hur bra?! Sist men inte minst, att skapa KauID och skaffa Kau-kort. Ett KauID krävs för att komma in på alla IT-tjänster, och med hjälp av ett Kau-kort kan du låna böcker, komma in på biblioteket på kvällar och helger samt skriva ut på universitetets skrivare.

2. Kurslitteratur

Nya kurser kräver även ny kurslitteratur. Campusbokhandeln hittas på plan två, alldeles intill café Gläntan där du bland annat kan köpa, men också sälja din studentlitteratur. Ibland kan litteraturen som krävs till vald kurs vara ganska dyr, ett tips är därför att dela litteraturen med din någon i din klass och studiecirkel. Sist men inte minst, hör med gamla kursare – de kanske har litteraturen kvar och vill säja den.

3. Energipåfyllning 

Universitetsområdet är utrustat med caféer, restauranger och krypin som erbjuder allt från varm lunch, sallad och mellanmål till energikickar och mikrovågsugnar. Ett tips från oss som har varit med tidigare till er något nyare studenter: planera! A och O i ett studentliv är framförhållning. Veckohandla och planera utifrån vilken mat du vill äta och gör därefter matlådor. Det är inte bara smart, utan snällt för plånkan också!

4. Engagera dig i studentlivet

Karlstads studentliv har mängder av aktiviteter, föreningar och projekt. I samband med engagemang kan vi lova dig ett bredare kontaktnät, kunskapsförråd samt erfarenhetsbagage. Kika hos studentkåren, hör med din förening och kolla runt bland dina kamrater – det finns näst intill gränslöst med engagemangsmöjligheter!

5. Att hitta på universitetet…

.. kan ibland vara lite klurigt. Till en början framstår hela universitetsområdet som en labyrint för oss alla, var så säker. Byggnaderna är många, salarna besitter namn som du kanske inte förstår dig på och grupprummen är oändliga i antal. Var ligger till exempel sal 21A333? Utifrån namnet kan man läsa av att den ligger i A-delen, vid hus 21 på våning tre.

Via Min Sida, som du loggar in på med ditt KauID, kan du boka grupprum på hela universitetsområdet. I biblioteket finns även ett antal drop-in grupprum. Ett hett tips om du är intresserad av dessa – se till att vara i tid på morgonen. Under tentaperioder är dessa rum mycket populära. Sist men inte minst, en populär ledsagare är appen MazeMap! Den navigerar dig och dina studiekamrater till nästa föreläsning med bravur. 

6. Studietips

Att komma in i plugget och tänket kan ibland vara en aning klurigt. Något som oftast hjälper under tentaperioden, uppsatsskrivandet och vardagsstudierna är att plugga i studiegrupper och att ha pluggkompisar. Att ta hjälp av varandra, varandras kunskaper och att kunna använda fyra ögon i stället för två är mycket hjälpsamt. Några andra små, men smarta studietips är förhörslappar och anteckningar. Anteckna under föreläsningen, skriv om det i dina egna ord, och gör ditt plugg lite mer personligt. 

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter