×

Studier

Framtidens sjuksköterskor – Tillbaka från första praktiken

Foto:

Ettorna på sjuksköterskeprogrammet har varit ute på sin första praktik. Som ett av skolans program med mest praktik är detta en start för studenterna att komma in i utbildningen och få en riktig inblick i arbetslivet. Linnéa Svensson och Rebecka Stöby är två av studenterna som påbörjade sin utbildning i augusti och har precis landat efter en veckas praktik.

Sjuksköterskeprogrammet har 32 veckors praktik utspritt över en tre års lång utbildning, ett av skolans program med flest praktikveckor. Linnea Svensson och Rebecka Stöby berättar att deras program är uppbyggt på att pendla mellan teoretisk och praktisk lära. De har praktik i princip varje termin och mycket färdighetsövningar på skolan så kallat ”KTC”. Vi hade en veckas praktik på vårdcentral i slutet på september och i början av nästa termin ska vi ut två veckor i äldreomsorgen. Det ska bli jättekul. Men vi får även jobba praktiskt på skolan inom KTC, exempelvis hjärt-och lungräddning, ta blodprov och testa på olika funktionsnedsättningar, säger Rebecka.

”Det är riktigt roligt att få komma ut och prova på, på riktigt”

Genom att lägga den första praktiken så tidigt på året får studenterna en möjlighet att avgöra om utbildningen känns rätt eller inte. På grund av att studenterna inte hunnit lära sig det som behövs för att tjäna förtroendet att aktivt delta i patienthantering var den första praktiken en observationspraktik. Vi fick hänga med och observera olika specialister varje dag. En dag var jag med en distriktssköterska, en annan dag med en astmaspecialist och den tredje med diabetessköterska. Nästa praktik kommer vi få vara mer aktiva då vi kommit längre i utbildningen. Det ska bli spännande att se hur det är och vad vi får göra då. Men det är riktigt roligt att får komma ut och prova på, på riktigt, berättar Linnéa.

Ett år att välja

Många program på skolan har en termins praktik där studenten själv får välja vart man vill befinna sig. I sjuksköterskeprogrammet är det annorlunda, de blir tilldelade en plats av skolan efter begränsade önskemål om exempelvis vart de helst vill vara geografiskt sett. Däremot har de ett år som är mer valfritt där de får välja vad de vill rikta in sig på och välja praktikplats själva. Förslagsvis väljer man det som man är intresserad av att jobba med efter examen, exempelvis ambulans eller sjukhus, berättar Rebecka. Eftersom jag vill arbeta som barnmorska vill jag försöka hitta en praktik inom det området, säger Linnéa.

Möjlighet till jobb – ”Vi är efterfrågade – på alla yrken inom vården”
Det finns brist på vårdpersonal i hela Sverige, Linnéa och Rebecka är inte oroliga för att bli arbetslösa. Folk kommer aldrig sluta att bli sjuka, vårdpersonal kommer alltid behövas. Vi är efterfrågade, på alla yrken inom vården, säger Linnéa.

Att studenterna har så mycket praktik och får testa att arbeta på många olika arbetsplatser gör att de har stora möjligheter att knyta kontakter. Jag känner folk som blivit erbjudna anställning efter praktik och examen, så det finns alltid en möjlighet. Att ha sina kontakter har sina fördelar, säger Linnéa.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter