Information till dig som annonserar i Karlstads studenttidning

Utgivningsplan läsåret 2018/2019

 • September
 • December
 • Februari
 • Maj

Materialstopp inför samtliga utgivningar är 14 kalenderdagar innan utgivningsdatum.

Upplaga
2 000 tryckta exemplar á 20 sidor

Målgrupp
Studenter och andra verksamma vid Karlstads universitet samt allmänheten.

Tidningsformat
Tabloid, 269 x 390 mm

Materiallämning

 • Karlstads studenttidning tar emot EPs- eller tryckoptimerad PDF-fil. Annonsdokument ska ha exakt samma mått som det bokade utrymmet. Inga skärmmarkeringar ska vara med.
 • Annonsstorlekarna är hel-, halv- eller kvartssida och bokas antingen för ett enskilt nummer, eller som paket där flera nummer ingår.
  • Mått för annons på helsida: 248 x 372 mm
  • Mått för annons på halvsida: 248 x 178 mm / 122 x 360 mm
  • Mått för annons på kvartssida: 122 x 178 mm / 248 x 88 mm
 • Färgannonser ska vara skapade med CMYK för fyrfärgsseparering. Inga andra färger (ex: rgb, spot-colour) får förekomma. Svart färg ska enbart bestå av 100 % svart.
 • Färger från andra färgsystem måste konverteras då endast CMYK-färger används vid dagstidningstryck.
 • Ansvar för färgnyanser som blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos den som lämnat materialet.
 • Färg- och gråskalebilder ska ha en upplösning på 170 dpi för 85 linjers raster.
 • Färgbilder ska vara sparade i CMYK-läge. Bilder ska vara sparade i EPS- eller TIFFformat. Bilder ska vara monterade i skala 1:1.
 • Streckbilder bör ha en upplösning på 600-1200 dpi. Den totala färgmängden i bilder, tonplattor och text får inte överstiga 240 procent.
 • Svartvita annonser får inte innehålla färgobjekt.
 • Vi rekommenderar inte liten negativ text på färgad bakgrund eftersom den blir oläslig vid minsta misspass.
 • Mer information om materialkrav finns på www.dagspress.se Där finns också också ICC-profiler för Adobes programvaror att hämta samt inställningsfiler för PDF-framställning.

Leveranssätt

Digitalt material, EPS eller PDF, enligt specifikation ovan, skickas till den mejladress som bokningsbekräftelse skickats från senast 14 kalenderdagar innan publiceringsdatum. Annonsen ska vara bokad och bekräftad av Karlstads studenttidning innan den överförs. Senaste datum för inlämning anges i det mejl som skickas till beställare vid tidpunkt för beställning.

Förbehåll

Karlstads studenttidning tar inget ansvar för insänt material, varken för innehållet eller dess form. Insänt material lagras och tillgängliggörs i digitala arkiv och den som sänder material anses medge sådan lagring. Förbehåll mot detta accepteras inte.

Karlstads studenttidning förbehåller sig rätten att neka annonsförsäljning och publicering av bokade annonser om dessa anses bryta mot tidningens riktlinjer eller etiska regelverk.

Ansvar

Det åligger annonsör att granska och kontrollera annonsmaterialet innan inlämning till Karlstads studenttidning. Karlstads studenttidning tar inget ansvar för inskickat material. Sena ändringar av insänt material görs som regel inte.

Bokad och insänd annons som av kund dras tillbaka från publicering inom sju kalenderdagar innan publicering debiteras i enlighet med aktuella prislistor för annonser. Detta även om annons inte publiceras.

Material som ej inkommer sista inlämningsdag debiteras med 1 500 kronor och kan i de fall material skickas sent komma att planeras om till annat utgivningsdatum eller strykas helt.

Toppnyheter